JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Glavno tajništvo / ODJEL UPRAVLJANJA I GOSPODARENJA IMOVINOM - Rok za podnošenje prijava je osam dana (do 29. prosinca)


- PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 29. prosinca) od dana objave Javnog natječaja na web - stranici Ministarstva neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb; s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)

- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)

01.02.2017.
25.09.2017.