JAVNI NATJEČAJ - za izbor kandidata za predsjednika i tri člana Uprave trgovačkog društva HP- Hrvatska pošta d.d.

Prijave na Javni natječaj podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od objave u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ - ZA PREDSJEDNIKA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA HP - HRVATSKA POŠTA d.d. - NE OTVARATI“ ili „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ - ZA ČLANA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA HP - HRVATSKA POŠTA d.d. - NE OTVARATI“.