PRIVREMENA LISTA – izabranih brodara za sufinanciranje ukrcaja vježbenika za 2023. godinu

Na temelju točke VI.a Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine, kojeg je Vlada Republike Hrvatske na 84. sjednici usvojila Odlukom (KLASA: 022-03/21-07/224, URBROJ: 50301-05/20-21-4 od dana 11. studenog 2021. godine) i Poziva brodarima za dostavu prijava za sufinanciranje ukrcaja vježbenika za 2023. godinu objavljenog na mrežnim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dana 27. travnja 2022. godine, objavljuje se Privremena lista izabranih brodara za 2023. godinu.

Korisnik subvencije je brodar koji ukrcava hrvatske vježbenike na brodove koji plove pod zastavama država članica Europske unije, a samo iznimno i na brodove koji plove pod zastavama trećih država ako je isto opravdano objektivnim kriterijima, kao što je nedostatak slobodnih mjesta na brodovima država članica Europske unije.

Prijavom su brodari dostavili sve tražene podatke i dokaze iz Poziva, a naročito podatak o broju planiranih dana plovidbe hrvatskih vježbenika na brodovima.

Uz prijavu planiranih dana plovidbe, brodari su dostavili i ukupan broj dana plovidbe hrvatskih vježbenika koji su ukrcani u kalendarskoj godini koja prethodi godini Poziva kao i ukupan broj dana plovidbe svih vježbenika (uključujući i hrvatske) koji su ukrcani u kalendarskoj godini koja prethodi godini Poziva.

Temeljem dostavljenih podataka o broju dana plovidbe hrvatskih vježbenika u kalendarskoj godini koja prethodi godini Poziva i broju dana plovidbe svih vježbenika u kalendarskoj godini koja prethodi godini Poziva, Ministarstvo je za svakog pojedinog brodara utvrdilo Koeficijent (omjer tih dana) temeljem kojeg  su isti rangirani.

Rok za dostavu prigovora na predmetnu Privremenu listu iznosi 8 dana, nakon kojeg će Ministarstvo objaviti konačnu listu izabranih brodara i pripadajućih im kvota po ovom natječaju.
S obzirom da su izabrani brodari s konačne liste dužni Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dostaviti podatke o realizaciji kvote dodijeljene temeljem konačne liste, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će do 01. studenog 2023. godine objaviti drugi poziv (podsjetnik) s obrascem kojeg su izabrani brodari dužni popuniti i dostaviti ovom Ministarstvu, a koji se odnosi na podatke o realizaciji dodijeljene kvote odnosno na podatke o broju stvarno ukrcanih hrvatskih vježbenika u 2023. godini.

Prema navedenim podacima Ministarstvo će napraviti konačni obračun subvencije, te će ministar mora, prometa i infrastrukture donijeti Odluku o raspodjeli proračunskih sredstava subvencije po pojedinim brodarima koji su sudjelovali u podnošenju zahtjeva za sufinanciranje vježbeničkog staža pomoraca.
 
- PRIVREMENA LISTA IZABRANIH BRODARA ZA 2023. GODINU (.pdf)