KONAČNA RANG LISTA - za dodjelu stipendija redovitim studentima, preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj godini 2022./2023.

Temeljem točke V. Odluke o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 604-02/22-04/1, Urbroj: 530-03-1-1-22-1 od 6. lipnja 2022. godine, Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima, preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 604-02/22-04/1, Urbroj: 530-03-1-1-22-2 od 6. lipnja 2022. godine, kao i zaključaka sjednice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj godini 2022./2023., održanoj dana 21. studenog 2022. godine, ministar mora, prometa i infrastrukture donosi Konačnu rang listu učenika i studenata koji su podnijeli prijavu na natječaj.

- KONAČNA RANG LISTA - UČENICI I STUDENTI (.pdf)