PRIVREMENA RANG LISTA - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj i školskoj godini 2020./2021.

Temeljem točke V. Odluke o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa:604-02/20-02/1, Urbroj: 530-03-1-2-2-20-1 od 3. lipnja 2020. godine, Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima, preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera, Klasa: 604-02/20-02/1, Urbroj: 530-03-1-2-2-20-2, od 3. lipnja 2020. godine, kao i zaključaka sa on-line sjednice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj godini 2020./2021., održanoj dana 23. listopada 2020. godine, ministar mora, prometa i infrastrukture donosi Privremenu rang listu studenata i učenika koji su podnijeli prijavu na natječaj:
 
- PRIVREMENA RANG LISTA - UČENICI (.pdf)
- PRIVREMENA RANG LISTA - STUDENTI (.pdf)

Žalbeni rok traje osam dana od dana objave na web stranici Ministarstva.