KONAČNA RANG LISTA - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog smjera i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj 2019 / 2020 godini