Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava "Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja" - dostava prijava na temelju Javnog poziva za postupak pred-odabira prihvatljivih prijaviteljaJAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA POSTUPAK PRED-ODABIRA
prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava
"C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja"

Referentna oznaka Poziva: NPOO.C2.3.R4-I1.01
Ovaj Poziv se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost
 

Sažetak
Ovim Javnim pozivom za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja (Javni poziv – dostava prijava), pozivaju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i operatori da dostave prijave temeljem kojih će biti odabrani prihvatljivi prijavitelji koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“.

Cilj
Dostavom prijava na temelju Javnog poziva – dostava prijava, prijavitelji sudjeluju u transparentnom postupku odabira prihvatljivih prijavitelja koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“.

Predmet ulaganja
Izgradnja mreža sljedeće generacije VHCN mreža u područjima bez širokopojasne infrastrukture i bez dovoljnog tržišnog interesa za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na tržištu elektroničkih komunikacija odnosno osiguranje dostupnosti VHCN mreža u NGA „bijelim područjima“.

Napomene
1. Javni poziv – dostava prijava te Ograničeni poziv, sastavni su dijelovi jedinstvenog Poziva „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“. Slijedom prethodno navedenog uz dokumentaciju Javnog poziva – dostava prijava, objavljuje se i nacrt dokumentacije Ograničenog poziva.
 
2. Krajnji rok za dostavu prijava s pripadajućom dokumentacijom je do 31. kolovoza 2023. godine u 12:00 sati.

16.08.2023. – OBAVIJEST – ČETVRTA IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PRIJAVA

Objava četvrte izmjene Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“.
 
Sukladno zaprimljenim pitanjima prijavitelja, a s ciljem poboljšanja kvalitete objavljene dokumentacije, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je prvu, drugu i treću izmjenu Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja, kojim se pozivaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i operatori da dostave prijave temeljem kojih će biti odabrani prihvatljivi prijavitelji koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“, referentne oznake: C2.3. R4-I1.01.
U okviru četvrte izmjene Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja izmijenjena je sljedeća dokumentacija:
  1. Upute za prijavitelje – IV izmjena
  2. Obrazac 2. Financijska i ekonomska analiza - IV izmjena
 
Također, izmijenjena je i slijedeća dokumentacija Nacrta Ograničenog poziva:
  1. Upute za prijavitelje ograničeni - IV izmjena
  2. Obrazac 3. Financijska i ekonomska analiza - IV izmjena
 
Izmjene u dokumentima u word formatu označene su žutom bojom.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Četvrta izmjena dokumentacije objavljena je i dostupna.

DOKUMENTACIJA / JAVNI POZIV - dostava prijava za predodabir:
Upute za prijavitelje - IV Izmjena (.pdf)  
Također, izmijenjena je i slijedeća dokumentacija Nacrta Ograničenog poziva
NACRT DOKUMENTACIJE / OGRANIČENI POZIV - ČETVRTA IZMJENA
Sažetak poziva – II izmjena (.pdf)
Upute za prijavitelje – IV izmjena (.pdf)

PRILOZI
1. Prilog 1. Posebni uvjeti - I izmjena (.docx)
2. Prilog 2. Opći uvjeti (.docx)
3. Prilog 3. Pravila o financijskim korekcijama (.docx)
4. Prilog 4. Pravila za NOJN (.docx)
5. Prilog 5. Popis odobrenih PRSI-ja - I izmjena (.xlsx)
6. Prilog 6. Vodič kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata (.pdf)
7. Prilog 7. Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 (.pdf)
8. Prilog 8. Vrijednosti indeksa razvijenosti (.pdf)
9. Prilog 9. Izjava o pokazatelju (.docx)
10. Prilog 10. Izjava projektanta (.docx)

OBRASCI
1. Obrazac 1. Prijavni obrazac (.docx)
2. Obrazac 2. Izjava Prijavitelja - II izmjena (.docx)
3. Obrazac 2a. Izjava Partnera (.docx)
4. Obrazac 3. Financijska i ekonomska analiza - IV izmjena (.xlsx)
5. Obrazac 4. Troškovnik s referencama - I izmjena (.xlsx)
6. Obrazac 5. Sporazum o partnerstvu - I izmjena (.docx)
7. Obrazac 6. Skupna izjava prijavitelja - I izmjena (.xlsx)
8. Obrazac 7. Izjava Prijavitelja o osiguranju vlastitog sufinanciranja (.docx)
9. Obrazac 8. Opis usklađenosti projekta DNSH (.pdf)
 
10.08.2023. – OBAVIJEST – TREĆA IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PRIJAVA

Objava treće izmjene Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“.

Sukladno zaprimljenim pitanjima prijavitelja, a s ciljem poboljšanja kvalitete objavljene dokumentacije, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je prvu i drugu izmjenu Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja, kojim se pozivaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i operatori da dostave prijave temeljem kojih će biti odabrani prihvatljivi prijavitelji koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“, referentne oznake: C2.3. R4-I1.01.
U okviru treće izmjene Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja izmijenjena je sljedeća dokumentacija:
1. Upute za prijavitelje – III izmjena;
2. Obrazac 2. Financijska i ekonomska analiza - III izmjena;
3. Prilog 2. Obrazac za provjeru prihvatljivosti i ocjenjivanje prijava u pred-odabiru - III izmjena.

Također, izmijenjena je i slijedeća dokumentacija Nacrta Ograničenog poziva:
1. Upute za prijavitelje ograničeni - III izmjena;
2. Obrazac 3. Financijska i ekonomska analiza - III izmjena.

Izmjene u dokumentima u word formatu označene su žutom bojom.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Treća izmjena dokumentacije objavljena je i dostupna.

DOKUMENTACIJA / JAVNI POZIV - dostava prijava za predodabir:
Upute za prijavitelje - III Izmjena
(.pdf)  
Također, izmijenjena je i slijedeća dokumentacija Nacrta Ograničenog poziva
NACRT DOKUMENTACIJE / OGRANIČENI POZIV - DRUGA IZMJENA
Sažetak poziva – II izmjena
(.pdf)
Upute za prijavitelje – III izmjena (.pdf)

PRILOZI
1. Prilog 1. Posebni uvjeti - I izmjena (.docx)
2. Prilog 2. Opći uvjeti (.docx)
3. Prilog 3. Pravila o financijskim korekcijama (.docx)
4. Prilog 4. Pravila za NOJN (.docx)
5. Prilog 5. Popis odobrenih PRSI-ja - I izmjena (.xlsx)
6. Prilog 6. Vodič kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata (.pdf)
7. Prilog 7. Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 (.pdf)
8. Prilog 8. Vrijednosti indeksa razvijenosti (.pdf)
9. Prilog 9. Izjava o pokazatelju (.docx)
10. Prilog 10. Izjava projektanta (.docx)

OBRASCI
1. Obrazac 1. Prijavni obrazac (.docx)
2. Obrazac 2. Izjava Prijavitelja - II izmjena (.docx)
3. Obrazac 2a. Izjava Partnera (.docx)
4. Obrazac 3. Financijska i ekonomska analiza - II izmjena (.xlsx)
5. Obrazac 4. Troškovnik s referencama - I izmjena (.xlsx)
6. Obrazac 5. Sporazum o partnerstvu - I izmjena (.docx)
7. Obrazac 6. Skupna izjava prijavitelja - I izmjena (.xlsx)
8. Obrazac 7. Izjava Prijavitelja o osiguranju vlastitog sufinanciranja (.docx)
9. Obrazac 8. Opis usklađenosti projekta DNSH (.pdf)
 

04.08.2023. – OBAVIJEST – DRUGA IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PRIJAVA

Objava druge izmjene Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“.

Sukladno zaprimljenim pitanjima prijavitelja, a s ciljem poboljšanja kvalitete objavljene dokumentacije, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je prvu izmjenu Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja, kojim se pozivaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i operatori da dostave prijave temeljem kojih će biti odabrani prihvatljivi prijavitelji koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“, referentne oznake: C2.3. R4-I1.01.

U okviru druge izmjene Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja izmijenjena je sljedeća dokumentacija:
1. Upute za prijavitelje – II izmjena;
2. Obrazac 1. Prijavni obrazac – II izmjena;
3. Obrazac 2. Financijska i ekonomska analiza - II izmjena;
4. Prilog 2. Obrazac za provjeru prihvatljivosti i ocjenjivanje prijava u pred-odabiru - II izmjena.

Također, izmijenjena je i slijedeća dokumentacija Nacrta Ograničenog poziva:
1. Upute za prijavitelje ograničeni - II izmjena;
2. Sažetak poziva – II izmjena;
3. Obrazac 2. Izjava Prijavitelja - II izmjena;
4. Obrazac 3. Financijska i ekonomska analiza - II izmjena.

Izmjene u dokumentima u word formatu označene su žutom bojom.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena dokumentacije objavljena je i dostupna.

DOKUMENTACIJA / JAVNI POZIV - dostava prijava za predodabir:
Upute za prijavitelje - II Izmjena (.pdf)
1. Obrazac 1. Prijavni obrazac - pred-odabir II izmjena (.docx);
2. Obrazac 2. Financijska i ekonomska analiza - II izmjena (.xlsx);
3. Prilog 1. Popis odobrenih PRSI-ja - I izmjena (.xlsx);
4. Prilog 2. Obrazac provjera prihv.i ocj.u predodabiru - II izmjena (.docx).
 
Također, izmijenjena je i slijedeća dokumentacija Nacrta Ograničenog poziva
NACRT DOKUMENTACIJE / OGRANIČENI POZIV - DRUGA IZMJENA
Sažetak poziva – II izmjena
(.pdf)
Upute za prijavitelje – II izmjena (.pdf)

PRILOZI
1. Prilog 1. Posebni uvjeti - I izmjena (.docx)
2. Prilog 2. Opći uvjeti (.docx)
3. Prilog 3. Pravila o financijskim korekcijama (.docx)
4. Prilog 4. Pravila za NOJN (.docx)
5. Prilog 5. Popis odobrenih PRSI-ja - I izmjena (.xlsx)
6. Prilog 6. Vodič kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata (.pdf)
7. Prilog 7. Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 (.pdf)
8. Prilog 8. Vrijednosti indeksa razvijenosti (.pdf)
9. Prilog 9. Izjava o pokazatelju (.docx)
10. Prilog 10. Izjava projektanta (.docx)

OBRASCI
1. Obrazac 1. Prijavni obrazac (.docx)
2. Obrazac 2. Izjava Prijavitelja - II izmjena (.docx)
3. Obrazac 2a. Izjava Partnera (.docx)
4. Obrazac 3. Financijska i ekonomska analiza - II izmjena (.xlsx)
5. Obrazac 4. Troškovnik s referencama - I izmjena (.xlsx)
6. Obrazac 5. Sporazum o partnerstvu - I izmjena (.docx)
7. Obrazac 6. Skupna izjava prijavitelja - I izmjena (.xlsx)
8. Obrazac 7. Izjava Prijavitelja o osiguranju vlastitog sufinanciranja (.docx)
9. Obrazac 8. Opis usklađenosti projekta DNSH (.pdf)
 
18.07.2023. – OBAVIJEST – PRVA IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PRIJAVA
Objava prve izmjene Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“.

Sukladno zaprimljenim pitanjima prijavitelja, a s ciljem poboljšanja kvalitete objavljene dokumentacije, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je prvu izmjenu Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja, kojim se pozivaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i operatori da dostave prijave temeljem kojih će biti odabrani prihvatljivi prijavitelji koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“, referentne oznake: C2.3. R4-I1.01.

U okviru Prve izmjene Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja izmijenjena je sljedeća dokumentacija.
1. Upute za prijavitelje – I izmjena
2. Obrazac 2. Financijska i ekonomska analiza - I izmjena
3. Prilog 1. Popis odobrenih PRŠI-ja - I izmjena
4. Prilog 2. Obrazac za provjeru prihvatljivosti i ocjenjivanje prijava u pred-odabiru - I izmjena

Također, izmijenjena je i slijedeća dokumentacija Nacrta Ograničenog poziva:
1. Upute za prijavitelje ograničeni - I izmjena
2. Obrazac 3. Financijska i ekonomska analiza - I izmjena
3. Obrazac 4. Troskovnik s referencama - I izmjena
4. Obrazac 5. Sporazum o partnerstvu - I izmjena
5. Obrazac 6. Skupna izjava prijavitelja - I izmjena
6. Prilog 1. Posebni uvjeti - I izmjena
7. Prilog 5. Popis odobrenih PRŠI-ja - I izmjena

Izmjene u dokumentima u word formatu označene su žutom bojom.
Prva izmjena dokumentacije objavljena je i dostupna (prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća).

DOKUMENTACIJA / JAVNI POZIV - dostava prijava za predodabir:
Upute za prijavitelje – I izmjena (.pdf)
1. Obrazac 1 - Prijavni obrazac - predodabir (.docx)
2. Obrazac 2 - Financijska i ekonomska analiza - I izmjena (.xlsx)
3. Prilog 1 - Popis odobrenih projekata razvoja širokopojasnog interneta - I izmjena (.xlsx)
4. Prilog 2 - Obrazac - Provjera prihvatljivosti i ocjenjivanje prijava u postupku predodabira - I izmjena ( .docx)

Također, izmijenjena je i slijedeća dokumentacija Nacrta Ograničenog poziva
NACRT DOKUMENTACIJE / OGRANIČENI POZIV - PRVA IZMJENA
Sažetak poziva (.pdf)
Upute za prijavitelje – I izmjena (.pdf)

PRILOZI
1. Prilog 1 - Posebni uvjeti - I izmjena (.docx)
2. Prilog 2 - Opci uvjeti (.docx)
3. Prilog 3 - Pravila o financijskim korekcijama (.docx)
4. Prilog 4 - Pravila za NOJN (.docx)
5. Prilog 5 - Popis odobrenih projekata razvoja širokopojasnog interneta - I izmjena (.xlsx)
6. Prilog Vodic kroz analizu troskova i koristi investicijskih projekata (.pdf)
7. Prilog 7 - Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 (.pdf)
8. Prilog 8 - Vrijednosti indeksa razvijenosti (.pdf)
9. Prilog 9 - Izjava o pokazatelju (.docx)
10. Prilog 10 - Izjava projektanta (.docx)

OBRASCI
1. Obrazac 1 - Prijavni obrazac (.docx)
2. Obrazac 2 - Izjava Prijavitelja (.docx)
3. Obrazac 2a - Izjava Partnera (.docx)
4. Obrazac 3 - Financijska i ekonomska analiza - I. izmjena (.xlsx)
5. Obrazac 4 - Troskovnik s referencama - I. izmjena (.xlsx)
6. Obrazac 5 - Sporazum o partnerstvu - I. izmjena (.docx)
7. Obrazac 6 - Skupna izjava prijavitelja - I. izmjena (.xlsx)
8. Obrazac 7 - Izjava Prijavitelja o osiguranju vlastitog sufinanciranja (.docx)
9. Obrazac 8 - Opis uskladenosti projekta DNSH (.pdf)
 

DOKUMENTACIJA / JAVNI POZIV - dostava prijava za predodabir
Upute za prijavitelje (.pdf)
 
1. Obrazac 1 - Prijavni obrazac - predodabir (.docx)
2. Obrazac 2 - Financijska i ekonomska analiza (.xlsx)

NACRT DOKUMENTACIJE / OGRANIČENI POZIV
Sažetak poziva (.pdf)
Upute za prijavitelje (.pdf)

PRILOZI
1. Prilog 1 - Posebni uvjeti (.docx)
2. Prilog 2 - Opci uvjeti (.docx)
3. Prilog 3 - Pravila o financijskim korekcijama (.docx)
4. Prilog 4 - Pravila za NOJN (.docx)
5. Prilog 5 - Popis odobrenih projekata razvoja širokopojasnog interneta (.xlsx)
6. Prilog Vodic kroz analizu troskova i koristi investicijskih projekata (.pdf)
7. Prilog 7 - Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 (.pdf)
8. Prilog 8 - Vrijednosti indeksa razvijenosti (.pdf)
9. Prilog 9 - Izjava o pokazatelju (.docx)
10. Prilog 10 - Izjava projektanta (.docx)

OBRASCI
1. Obrazac 1 - Prijavni obrazac (.docx)
2. Obrazac 2 - Izjava Prijavitelja (.docx)
3. Obrazac 2a - Izjava Partnera (.docx)
4. Obrazac 3 - Financijska i ekonomska analiza (.xlsx)
5. Obrazac 4 - Troskovnik s referencama (.xlsx)
6. Obrazac 5 - Sporazum o partnerstvu (.docx)
7. Obrazac 6 - Skupna izjava prijavitelja (.xlsx)
8. Obrazac 7 - Izjava Prijavitelja o osiguranju vlastitog sufinanciranja (.docx)
9. Obrazac 8 - Opis uskladenosti projekta DNSH (.pdf)