Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENE U POTRESU NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE - Izravna dodjela Županijska uprava za ceste Karlovac - DUGA RESA

Predmet Poziva
Pozivom će se podupirati obnova infrastrukture u nadležnosti Županijska uprava za ceste Karlovac, Duga Resa u području prijevoza oštećene u potresima od 28. prosinca 2020. godine na području Karlovačke županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko - moslavačke županije.

Svrha (cilj) Poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava  te obnova i  dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa. U smislu ovog poziva pod pojmom infrastruktura u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Financiranje
Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, koja iznosi 11.321.255,56 EUR, a osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije. Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi naviše do 100%.

Prihvatljivi prijavitelji
Jedini mogući prijavitelj na ovaj poziv je:
Županijska uprava za ceste Karlovac, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, 47 250 Duga Resa, Hrvatska.

Prihvatljive aktivnosti operacije
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
Grupa 1.: Hitne mjere sanacije;
Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije;
Grupa 3.: Izvedba radova.

Postupak prijave
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Uprava za EU fondove i strateško planiranje, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) preporučenom poštom ili putem pisarnice na adresu Prisavlje 14, 10000 Zagreb, najkasnije do 28. veljače 2023. godine.

Na zatvorenoj omotnici/paketu mora biti jasno navedena referenta oznaka poziva FSEU.MMPI.07., te rečenica Za poziv: „VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENE U POTRESU NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE – Izravna dodjela Županijska uprava za ceste Karlovac, Duga Resa“. s naznakom „Ne otvarati prije službenog početka obrade projektne prijave“, puni naziv i adresa primatelja i prijavitelja.

Dokumentacija
- Sažetak Poziva (.pdf)
- Obrazac za prijavu s opisom operacije za izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava (.docx)
- Obrazac 2 - Izjava prijavitelja (.docx)
- Obrazac 3 - Izjava o imenovanju voditelja operacije (.docx)
- Obrazac 4 - Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata poreza na dodanu vrijednost (.docx)
- Obrazac 5 - Izjava stručnjaka (.docx)
- Obrazac 6 - Izjava o nepromijenjenim okolnostima (.docx)
- Prilog 1 - Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava (.docx)
- Prilog 2 - Opći uvjeti Ugovora (.docx)
- Prilog 3 - Smjernice za određivanje financijskih ispravaka (.pdf)