Promet

2012.

19.12.2012. - JAVNI POZIV - za predlaganje kandidata za pet članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije - prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovoga Javnog poziva u "Narodnim novinama", na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

17.09.2012. - NATJEČAJ - za dodjelu stipendija učenicima obrtničke škole u Sisku, Školska godina 2012/2013
KONAČNA LISTA PRVENSTVA - učenika I. razreda upisanih u Školsku godinu 2012/2013, smjer nautičar unutarnje plovidbe - temljem prosjeka ocjena

28.08.2012. - UPUTE - za pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa - Program 3105 - Razvoj i sigurnost unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova unutarnjih voda
OBRAZAC ZAHTJEVA - za pomoć JLRS

21.05.2012. - UPUTE - za pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa - Program 3105 - Razvoj i sigurnost unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova
OBRAZAC ZAHTJEVA - za pomoć JLRS - rok za podnošenje zahtjeva istekao 31. svibnja 2012. godine

04.05.2012. - UPUTE - za pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa
 Program 3105 - Razvoj i sigurnost unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova
OBRAZAC ZAHTJEVA - za pomoć JLRS - rok za podnošenje zahtjeva istekao 11. svibnja 2012. godine

28.03.2012. - JAVNI NATJEČAJ
- za imenovanje pet članova Vijeća Agencije za civilno zrakoplovstvo - prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za javni natječaj za člana Vijeća Agencije za civilno zrakoplovstvo« - rok za prijavu na natječaj istekao 5. travnja 2012. godine


2011.

7. studenoga 2011. - NATJEČAJ -Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Fakulteta prometnih znanosti, vodnog smjera u Akademskoj godini 2011./2012. godinu

28. listopada 2011. - UPUTE - za pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa - Program 3105 - Razvoj i sigurnost unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova - OBRAZAC ZAHTJEVA - za pomoć JLRS

7. ožujka 2011. - OBJAVA - P O M O Ć - jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa - OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POMOĆ

9. veljače 2011. - PROGRAM - potpora brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnome prijevozu (potpora male vrijednosti) - OBRAZAC - za nadoknjađivanje razlike u cijeni pogonskoga goriva brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnome prijevozu za 2010. godinu

2010.

18. lipnja 2010. - N A T J E Č A J - za javno prikupljanje ponuda za neposeredno sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u financiranju zamjene cestovnih vozila prema prgramu smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš; IZJAVA - o korištenim državnim potporama male vrijednosti i ostalim državnim potporama radi realizacije potpore koju dodjeljuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; PRIJAVNI OBRAZAC


2009.

20. listopada 2009. - JAVNI NATJEČAJ - za izbor i imenovanje direktora Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, prijave na natječaj primaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama"

24. 09. 2009. - J A V N I P O Z I V - prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kritičnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2010. godinu

18. rujna 2009. - J A V N I P O Z I V - na podnošenje ponuda za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u međunarodnom i unutarnjem cestovnom prometu

4. kolovoza 2009. - J A V N I P O Z I V - Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na podnošenje ponuda za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na međužupanijskim linijama: 1. ZADAR - ZAGREB i 2. ZADAR – SPLIT -
rok za podnošenje ponuda je petnaest dana od dana objave u «Zadarskom listu» i «Jutarnjem listu», računajući od dana kasnije objave u jednom od glasila

23. srpnja 2009. - NATJEČAJ - za dodijeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija vodnog smjera kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera za 2009. godinu - ODLUKA - o uvjetima za dodjeljivanje stipendija redovnim studentima preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija vodnog smjera fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera

10. lipnja 2009. - JAVNI POZIV - za predlaganje kandidata za četiri člana Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama, Narodne novine broj 73/08.

6. svibnja 2009. - NATJECAJ za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Fonda i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u financiranju zamjene cestovnih vozila prema programu smanjenja negativnog utjecaja prometa na okolis - Prva mjera: Smanjenje emisije stetnih plinova cestovnih vozila (kategorije N2, N3, M3) za 2009. godinu - PRIJAVNI OBRAZAC

25. ožujka 2009. - PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA - za predlaganje kandidata za predsjednika i četiri člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa objavljen u „Narodnim novinama“ br: 22/09 od 18. veljače 2009. godine

17. ožujka 2009. - JAVNI POZIV - za predlaganje kandidata za predsjednika Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih uslug - rok za prijavu je 8(osam) dana od dana objave ovoga Javnog poziva u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprav željezničkog prometa, Prisavlje 14, Zagreb

6. ožujka 2009. - PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG POZIVA - za predlaganje kandidata za predsjednika i dva člana Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga - sken teksta.pdf

13. veljače 2009. - JAVNI POZIV - za predlaganje kandidata za predsjednika i četiri člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa - rok za prijavu je 30(trideset) dana od dana objave u Narodnim novinama br. 22/09 na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava željezničkog prometa, Prisavlje 14, Zagreb

12. veljače 2009. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje ravnatelja - UPRAVA CESTOVNOG PROMETA - rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb


2008.

17. studenog 2008. - JAVNI POZIV - za predlaganje kandidata za predsjednika i dva člana Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga

28. listopada 2008. - PROGRAM POTICANJA RIJEČNOG PROMETA KROZ DRŽAVNU POTPORU MALE VRIJEDNOSTI - Potpore na temelju ovoga Programa dodjeljuju se jednokratno, jednom godišnje do 31. prosinca tekuće godine za prethodno razdoblje, a sukladno sredstvima osiguranim u državnom proračunu. Zahtjevi se zaprimaju do utroška sredstava namijenjenih za bespovratne potpore u državnom proračunu. OBRAZAC ZAHTJEVA: .doc ; .pdf

9. listopada 2008. - Natječaj za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija vodnog smjera za 2008. godinu – rok za prijavu je 31. 10. 2008. - Odluka o uvjetima za dodjeljivanje stipendija redovnim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija vodnog smjera Fakulteta prometnih znanosti Zagreb