Pomorstvo

2012.

23.07.2012. - NATJEČAJ - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u Akademskoj, odnosno Školskoj godini 2012./2013.
ODLUKA - o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarsko smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera 

NATJEČAJ ZATVOREN 15. listopada 2012.

KONAČNA RANG LISTA ZA UČENIKE I STUDENTE

10.07.2012. - JAVNI POZIV - za dostavu zahtjeva za izdavanjem odobrenja za obavljanje poslova peljarske službe u obalnom i lučkom peljarenju

07.07.2012. - NADMETANJE - za prodaju rashodovanih brodica i brodskih motora
SPECIFIKACIJA PREDMETA PRODAJE - BRODICE I BRODSKI MOTORI
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PRODAJU RASHODOVANIH BRODICA I MOTORA

21.06.2012. - JAVNI POZIV za dostavu zahtjeva za izdavanjem odobrenja za obavljanje poslova peljarske službe u obalnom i lučkom peljarenju.

21.06.2012. - JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za uklanjanje podrtine „Serine“ - ZATVORENO

08.06.2012. - POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI SUBVENCIONIRANJA RAZLIKE U CIJENI POGONSKOG GORIVA BRODARIMA U NACIONALNOJ PLOVIDBI U 2012. GODINI
OBRAZAC ZA NADOKNAĐIVANJE RAZLIKE U CIJENI POGONSKOG GORIVA BRODARIMA U NACIONALNOJ PLOVIDBI U 2012. GODINI

08.05.2012. - POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
DOKUMENTACIJA ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA - za dodjelu financijske potpore iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu za gradnju trupa i rekonstrukciju putničkih linijskih brodova do 100 BT-a, izletničkih brodova do 500 BT-a, jahti za gospodarske namjene i brodica za gospodarske namjene (izuzev ribarskih brodica), školskih brodova te brodica namijenjenih unapređenju, ispitivanju i zaštiti mora u hrvatskim brodogradilištima

2011.

30. rujna 2011. - OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA - za dostavu potvrde pomorskog fakulteta o statusu redovnog studenta za studente koji primaju stipendiju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

12. rujna 2011. - OBAVIJEST - o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka natičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "otok Sv. Katarina - Monumenti"

1. kolovoza 2011. - POLAZIŠTA - za natječaj za koncesije na trajektnim linijama

27. srpnja 2011. - DRUGO NADMETANJE - za prodaju brodica i ostataka brodskog motora - javno otvaranje ponuda obaviti će se u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu, Prisavlje 14, dana 17. kolovoza 2011. godine u 10 sati - SPECIFIKACIJA PREDMETA PRODAJE

14. lipanj 2011. - NATJEČAJ - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini 2011./2012. - ODLUKA - o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera

28. travnja 2011. - POZIV - za javno prikupljanje ponuda radi subvencioniranja razlike u cijeni pogonskog goriva brodarima u Nacionalnoj plovidbi u 2011. godini - OBRAZAC - za nadoknađivanje razlike u cijeni pogonskog goriva brodarima u Nacionalnoj plovidbi u 2011. godini

12. travnja 2011. - OBAVIJEST - Ministarstva mora, prometa i infrastrukture svim zainteresiranim subjektima da je na web-stranici Ministarstva objavljen: 1. JAVNI POZIV - za dodjelu oznake "Hrvatski otočni proizvod"; 2. JAVNI POZIV - za dodjelu državnih potrpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta; 3. NATJEČAJ - za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava državnoga proračuna za 2011. godinu

22. ožujka 2011. - DOKUMENTACIJA ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA - za dodjelu financijske potpore iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu za gradnju trupa i rekonstrukciju putničkih linijskih brodova do 100 GT-a, izletničkih brodova do 500 GT-a, jahti za gospodarske namjene i brodica za gospodarske namjene (izuzev ribarskih brodica), školskih brodova te brodica namijenjenih unapređenju, ispitivanju i zaštiti mora u hrvatskim brodogradilištima

28. veljače 2011. - POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA - za dodjelu financijske potpore u dijelu financiranja izgradnje plutajućih dokova (plutajućih objekata) za remontno održavanje ribarskih i ostalih brodova u hrvatskim brodogradilištima - DOKUMENTACIJA

31. siječnja 2011. - OBAVIJEST - O namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskoga korištenja pomorskoga dobra luke posebne namjene - industrijske luke Podrola - Rakalj

2010.

31. prosinca 2010. - OBAVIJEST - o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. TISNO

2. srpnja 2010. Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj godini 2010./2011.

2. srpnja 2010. Odluka o uvjetima za dodjelu stipendija redovnim studentima preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija vodnog smjera kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera

18. siječnja 2010. - JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA - za dodjelu koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište na dijelu k.o. Solin, predio brodoremontno brodogradilište Vranjic - krajnji rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave u Narodim novinama


2009.

18. prosinca 2009. - JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA - za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke na dijelu k.o. Tisno - krajnji rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave u Narodim novinama

21. svibnja 2009. - JAVNI NATJEČAJ - za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na državnoj brodskoj liniji broj 506 Prvić Luka – Prvić Šepurine – Vodice i obratno

9. travnja 2009. - OBJAVA OGLASA - za mjesto pomoćnika savjetnika u sklopu EU PHARE 2006 Twinning projekta za sigurnosti plovidbe - Institucionalna izgradnja kapaciteta za VTMIS i FSI - JOB ADVERTISEMENT - for Resident Twinning Advisor Assistant - EU PHARE 2006 Twinning Project, Maritime Safety – Institutional capacity building for VTMIS and FSI

10. ožujka 2009. - PONIŠTENJE JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA - za dodjelu koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Tisno

10. veljače 2009. - JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA - za dodjelu koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Tisno - krajnji rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

10. veljače 2009. - PONIŠTENJE JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA - za dodjelu koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Tisno (NN. 4/09 od 9. siječnja 2009.)

9. siječnja 2009. - JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA - za dodjelu koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Tisno - krajnji rok za dostavu ponuda je 15. veljače 2009.

9. siječnja 2009. - JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu koncesije na pomorskom dobru radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe unutar područja posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora - krajnji rok za dostavu ponuda je 16. veljače 2009.


2008.

Zagreb, 2. rujna 2008. - Poziv za javni natječaj za dodjeljivanje stipendija učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera koji su upisali prvi razred srednje pomorske škole u školskoj godini 2008./2009. - rok za prijavu na natječaj je 15. rujna 2008. godine

2. srpnja 2008. - Program poticanja zelenog poduzetništva - COAST - Poziv na iskaz interesa za sudjelovanje

19. ožujka 2008. - NATJEČAJ ZA DODJELJIVANJE STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILŠNOG STUDIJA NAUTIČKOG I BRODOSTROJARSKOG SMJERA ZA 2008. GODINU KOJI SU UPISALI PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2007./2008. Za 2008. godinu dodjeljuje se 50 stipendija u ukupnom godišnjem iznosu od 720.000,00 kn, odnosno 1200,00 kn mjesečno po studentu. Rok za prijavu na natječaj je najkasnije do 04. travnja 2008. godine