Registar ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20 i 30/23) Registar ugovora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i to za postupke javne nabave objavljene u „starom“ Elektroničkom oglasniku javne nabave na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, a za postupke javne nabave objavljene na „novom“ Elektroničkom oglasniku javne nabave na poveznici: https://eojn.hr/contracts.


ARHIVA >>>