Obavijest o sprječavanju sukoba interesa


OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. Zakona:

- Obrt za ugostiteljstvo Lucija, vl. Srećko Butković, Milana Butkovića bb, Povile, Novi Vinodolski, MBO: 90931947
- PROJEKT POVILE d.o.o., Franje Butkovića 18, Povile, Novi Vinodolski, OIB: 77821164408
- MIVA JADERA d.o.o., Zrinsko-Frankopanska ulica 1, Zadar, OIB: 86667964155