Prethodna savjetovanja

Na ovim stranicama Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao obveznik javne nabave objavljuje dijelove dokumentacije koje namjerava koristiti u postupcima javne nabave sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016.
____________
28.05.2018.
SANACIJA OVOJNICE POSLOVNOG OBJEKTA KOCKICA
 
Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je ovo Ministarstvo u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavilo Nacrt dokumentacije o nabavi (Nacrt DoN-a, Arhitektonski projekt, Troškovnik), za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu sanacije ovojnice poslovnog objekta Kockica.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje do 05. lipnja 2018. godine.

U navedenom vremenu Ministarstvo omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja dijelova dokumentacije o javnoj nabavi.

____________
25.01.2018.
SANACIJA OVOJNICE POSLOVNOG OBJEKTA KOCKICA
 
Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je ovo Ministarstvo u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavilo dijelove dokumentacije (I dio DoN-a, II dio DoN-a), za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu sanacije ovojnice poslovnog objekta Kockica.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje do 31. siječnja 2018. godine.

U navedenom vremenu Ministarstvo omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja dijelova dokumentacije o javnoj nabavi.

__________________
26.10.2017.
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU SLUŽBENE RADNE ODJEĆE I OBUĆE ZA LUČKE KAPETANIJE

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/216) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) je dana 29. rujna  2017. godine na svojoj internetskoj stranici www.mmpi.hr objavilo Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za nabavu službene radne odjeće i obuće za lučke kapetanije.
 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 5. listopada 2017. godine do 9:00 sati.

__________________
29.09.2017.
NABAVA SLUŽBENE RADNE ODJEĆE I OBUĆE ZA LUČKE KAPETANIJE
 
Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/216) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave službene radne odjeće  i obuće za lučke kapetanije stavlja na prethodno savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dijelove dokumentacije o javnoj nabavi kako slijedi:
 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje do 5. listopada 2017. godine do 9:00 sati.
 
U navedenom vremenu Ministarstvo omogućava svim zainteresiranim subjektima da iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja dijelova dokumentacije o javnoj nabavi putem elektronske pošte na adresu: javna.nabava@mmpi.hr.
 
Po isteku gore navedenog roka, Ministarstvo će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskoj stranici Ministarstva www.mmpi.hr .

__________________
22.08.2017.
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU USLUGE ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE APLIKACIJSKIH SUSTAVA I BAZA PODATAKA

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/216) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) je dana 14. kolovoza  2017. godine na svojoj internetskoj stranici www.mmpi.hr objavilo Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu usluge održavanja i nadogradnje aplikacijskih sustava i baza podataka.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 21. kolovoza 2017. godine do 9:00 sati.

U navedenom roku Ministarstvo nije zaprimilo ni primjedbe niti prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata u vezi dijelova dokumentacije o nabavi koji su stavljeni na prethodno savjetovanje.

KLASA: 406-01/17-06/21
URBROJ: 530-02-2-1-17-6

__________________

14.08.2017.
ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA APLIKACIJSKIH SUSTAVA I BAZA PODATAKA
 
Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/216) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave održavanja i nadogradnje aplikacijskih sustava i baza podataka stavlja na prethodno savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dijelove dokumentacije o javnoj nabavi kako slijedi:
   
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje do 21. kolovoza 2017. godine do 9:00 sati.
 
U navedenom vremenu Ministarstvo omogućava svim zainteresiranim subjektima da iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja dijelova dokumentacije o javnoj nabavi putem elektronske pošte na adresu: javna.nabava@mmpi.hr .
 
Po isteku gore navedenog roka, Ministarstvo će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskoj stranici Ministarstva www.mmpi.hr .

__________________

08.08.2017.
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NADOGRADNJU VTMIS SUSTAVA, V. FAZA
 
Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/216) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) je dana 2. kolovoza  2017. godine na svojoj internetskoj stranici www.mmpi.hr objavilo Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu nadogradnje VTMIS sustava, V. faza.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 8. kolovoza 2017. godine do 10:00 sati.

U navedenom roku Ministarstvo nije zaprimilo ni primjedbe niti prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata u vezi dijelova dokumentacije o nabavi koji su stavljeni na prethodno savjetovanje.
 
KLASA: 406-01/17-06/24
URBROJ: 530-02-2-1-17-4

__________________

02.08.2017.
NADOGRADNJA VTMIS SUSTAVA, V. FAZA

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/216) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave nadogradnje VTMIS sustava, V. faza stavlja na prethodno savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dijelove dokumentacije o javnoj nabavi kako slijedi:
 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje do 8. kolovoza 2017. godine do 10:00 sati.

U navedenom vremenu Ministarstvo omogućava svim zainteresiranim subjektima da iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja dijelova dokumentacije o javnoj nabavi putem elektronske pošte na adresu: javna.nabava@mmpi.hr .

Po isteku gore navedenog roka, Ministarstvo će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskoj stranici Ministarstva www.mmpi.hr .

__________________

03.08.2017
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA UREĐENJU LI CRIKVENICA
 
Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/2016) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) je dana 27. srpanja 2017. godine na svojoj internetskoj stranici www.mmpi.hr objavilo Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu građevinskih radova na uređenju Lučke ispostave Crikvenica.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 2. kolovoza 2017. godine do 9:00 sati.

U navedenom roku Naručitelj nije zaprimio primjedbe niti prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano za dijelove dokumentacije o nabavi koji su stavljeni na prethodno savjetovanje.

KLASA: 406-01/17-06/20
URBROJ: 530-02-2-1-17-4

__________________

27.07.2017.
GRAĐEVINSKI RADOVI NA UREĐENJU LI CRIKVENICA

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavu („Narodne novine“ broj 120/2016) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave građevinskih radova  na uređenju LI Crikvenica objavljuje dijelove dokumentacije o nabavi radi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima kako slijedi:

- dijelovi dokumentacije za prethodno savjetovanje (.pdf)
- troškovnik s opisom radova
- izvedbeni projekti: građevinsko-obrtnički, projekt sustava zaštite od munje sa elektrotehničkim projektom i projekt strojarskih instalacija

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje do 02. kolovoza 2017. godine do 9:00 sati.

U navedenom vremenu Ministarstvo omogućava svim zainteresiranim subjektima da iznesu svoje primjedbe i prijedloga za poboljšanje sadržaja dijelova dokumentacije o nabavi putem elektroničke pošte na adresu:
javna.nabava@mmpi.hr

Po isteku gore navedenog roka, Ministarstvo će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na interentskoj stranici Ministarstva www.mmpi.hr

__________________

06.07.2017.
SLUŽBENI OSOBNI AUTOMOBILI
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) priprema provedbu postupka javne nabave 20 osobnih automobila niže klase (kao Opel Corsa, Ford Fiesta, Renault Clio, Škoda Fabia, Toyota Yaris i slično) za službene potrebe prometne inspekcije i lučkih kapetanija te jednog automobila niže srednje klase (kao Opel Astra, Ford Focus, Renault Megane, Škoda Octavia, Volkswagen Golf, Toyota Auris i slično) za potrebe posredničkog tijela u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/216) Ministarstvo prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave službenih osobnih automobila objavljuje dijelove dokumentacije o nabavi radi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima kako slijedi:

- dijelovi dokumentacije za prethodno savjetovanje
 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje do 12. srpnja 2017. godine do 11:00 sati.
U navedenom vremenu Ministarstvo omogućava svim zainteresiranim subjektima da iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja dijelova dokumentacije o javnoj nabavi putem elektronske pošte na adresu: javna.nabava@mmpi.hr .
Po isteku gore navedenog roka, Ministarstvo će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskoj stranici Ministarstva www.mmpi.hr .


__________________

17.07.2017.
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/216) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Naručitelj) je dana 6. srpnja 2017. godine na svojoj internetskoj stranici www.mmpi.hr objavilo Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu službenih osobnih automobila.
 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 12. srpnja 2017. godine do 11:00 sati.


__________________

23.06.2017.
USLUGE ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE I INFORMACIJSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM I MORSKIM LUKAMA

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/216) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava sigurnosti plovidbe i informacijskog sustava upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama stavlja na prethodno savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dijelove dokumentacije o javnoj nabavi kako slijedi:
 
 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje do 29. lipnja 2017. godine do 9:00 sati.

U navedenom vremenu Ministarstvo omogućava svim zainteresiranim subjektima da iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja dijelova dokumentacije o javnoj nabavi putem elektronske pošte na adresu:javna.nabava@mmpi.hr.

Po isteku gore navedenog roka, Ministarstvo će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskoj stranici Ministarstva www.mmpi.hr

__________________

29.06.2017.
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA USLUGE ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE I INFORMACIJSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM I MORSKIM LUKAMA

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/216) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) je dana 23. lipnja 2017. godine na svojoj internetskoj stranici www.mmpi.hr objavilo Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava sigurnosti plovidbe i informacijskog sustava upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 29. lipnja 2017. godine do 9:00 sati.
 
U navedenom roku Ministarstvo nije zaprimilo ni primjedbe niti prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata u vezi dijelova dokumentacije o nabavi koji su stavljeni na prethodno savjetovanje.

__________________

14.06.2017.
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA SANACIJU RAVNIH KROVOVA NA POSLOVNOM OBJEKTU „KOCKICA“

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/216) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Naručitelj) je dana 8. lipnja 2017. godine na svojoj internetskoj stranici www.mmpi.hr objavilo Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za sanaciju ravnih krovova na poslovnom objektu „Kockica“.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 14. lipnja 2017. godine do 13:00 sati.

U navedenom roku Naručitelj nije zaprimio primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata na objavljene dokumente o postupku javne nabave koji su stavljeni na prethodno savjetovanje.

__________________

08.06.2017.
SANACIJA RAVNIH KROVOVA NA POSLOVNOM OBJEKTU „KOCKICA“

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Naručitelj) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave sanacije ravnih krovova na poslovnom objektu „Kockica“, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sljedeće dijelove dokumentacije o javnoj nabavi kako slijedi:
   
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje do 14.6.2017. godine do 13.00 sati.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tom vremenu svoje primjedbe i prijedloge na objavljene dokumente dostaviti Naručitelju putem elektroničke pošte na e-mail: javna.nabava@mmpi.hr.

Po isteku gore navedenog roka, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Izvješće će biti objavljeno na internetskim stranicama www.mmpi.hr.

__________________
 
Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tom vremenu svoje primjedbe i prijedloge na objavljene dokumente dostaviti Naručitelju putem elektroničke pošte na e-mail: javna.nabava@mmpi.hr.


30.05.2017.
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA USLUGE ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE POMORSKIM PROMETOM - VTMIS

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/216) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) je dana 19. svibnja 2017. godine na svojoj internetskoj stranici www.mmpi.hr objavilo Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu usluge održavanja sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom - VTMIS.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 26. svibnja 2017. godine do 13:00 sati.

U navedenom roku Ministarstvo nije zaprimilo ni primjedbe niti prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata u vezi dijelova dokumentacije o nabavi koji su stavljeni na prethodno savjetovanje.

__________________

19.05.2017.
USLUGE ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE POMORSKIM PROMETOM - VTMIS
Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/216) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluge održavanja sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom - VTMIS  stavlja na prethodno savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dijelove dokumentacije o javnoj nabavi kako slijedi:
 - opis predmeta nabave (.pdf)
 - tehničke specifikacije (.pdf)
 - kriteriji za kvalitetni odabir gospodarskog subjekta (.pdf)
 - kriterij za odabir ponude (.pdf)
 - posebni uvjeti za izvršenje ugovora (.pdf)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje do 26. svibnja 2017. godine do 13:00 sati.

U navedenom vremenu Ministarstvo omogućava svim zainteresiranim subjektima da iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja dijelova dokumentacije o javnoj nabavi putem elektronske pošte na adresu: javna.nabava@mmpi.hr .
 
Po isteku gore navedenog roka, Ministarstvo će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskoj stranici Ministarstva www.mmpi.hr .