Vlada RH: Usvojeno Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2018. godinu

Slika arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2018. godinu.

Usvojeno Izvješće obuhvaća djelatnost i ustrojstvo Agencije, izvješće o financijskom poslovanju, te informacije o stanju sigurnosti i sigurnosnim pokazateljima željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj.

Tako je tijekom 2018. godine Agencija ukupno riješila 1714 predmeta iz nadležnosti propisane Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, a provedeni su i vanjski nadzori sustava upravljanja sigurnošću kod upravitelja infrastrukture, željezničkih prijevoznika i subjekata nadležnih za održavanje.

Osim toga, u potpunosti su realizirani i svi ciljevi utvrđeni strateškim planom za razdoblje 2018. - 2020. i Programom rada i razvoja Agencije za 2018. godinu.

Vijesti iz medija