Vlada RH: Usvojeno Izvješće i Prijedlog odluke o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici

Slika arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici, a kojeg su, nakon nekoliko održanih službenih sastanaka, voditelji izaslanstava parafirali na sastanku održanom 18. srpnja 2019. godine u Zagrebu.

Osim toga, na sjednici je usvojena i izmjena Odluke kojom se predlaže promjena naziva Sporazuma o reguliranju održavanja cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici, na način da se u naziv istog uključi i pojam rekonstrukcije mostova. Isto tako, predlaže se zamjena postojećeg Sporazuma novim Sporazumom, pa bi umjesto predloženih sedam mostova, Sporazum obuhvaćao njih deset.

Naime, Sporazum se odnosi na održavanje i rekonstrukciju ukupno deset cestovnih mostova između RH i BiH: pet mostova preko korita rijeke Save (most Brčko/Gunja, most Orašje/Županja, most Šamac/Slavonski Šamac, most Brod/Slavonski Brod, most Gradiška/Stara Gradiška), dva mosta preko korita rijeke Une (most Novi Grad/Dvor i most Kozarska Dubica/Hrvatska Dubica), most Dubica/Jasenovac preko korita rijeke Save i Une, most Velika Kladuša/Maljevac preko rijeke Maljevac, te most u mjestu Tržačka Raštela, preko rijeke Korane.

Budući da trenutno između dvije zemlje ne postoji sporazum koji regulira pitanje obavljanja poslova vezanih uz regulaciju prometa, redovito i izvanredno održavanje mostova, kao i njihovu eventualnu rekonstrukciju, potpisivanje ovog Sporazuma osigurat će pravni okvir za provedbu kvalitetnog sustava održavanja.

Sporazumom će se u cijelosti urediti održavanje postojećih, kao i svih budućih graničnih mostova na rijekama Savi i Uni.

Najave