Vlada RH: Usvojen Zaključak o potpori realizaciji Projekta rekonstrukcije ulice Marijana Celjaka u Sisku, vrijednosti preko 1,5 miliijna eura

Donesenim Zaključkom Vlada Republike Hrvatske podupire realizaciju Projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste, odnosno, ulice Marijana Celjaka u gradu Sisku ukupne duljine oko 1,5 kilometar, radi unaprjeđenja stanja kolnika i poboljšanja odvodnje prometnice.
 
Pregledom predmetne dionice ulice Marijana Celjaka zadobila je oštećenja na kolniku prolazom teških vozila tijekom izvođenja radova na obnovi, nakon potresa u Petrinji te je potrebno provesti rekonstrukciju, stoga će Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste Sisačko - moslavačke županije sklopiti Sporazum o suradnji, u svrhu provedbe rekonstrukcije ove prometnice.
 
Ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta procjenjuje se na iznos od 1.525.000,0 eura (bez PDV-a), a sredstva su osigurana Financijskim planom Hrvatskih cesta za 2023. godinu, kao i projekcijom Plana za 2024. i 2025. godinu.

Najave