Vlada RH: Usvojen prijedlog Zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije dionica županijske ceste ŽC5167 na području općina Udbina i Donji Lapac u Ličko - senjskoj županiji

Vlada je na današnjoj 248. Sjednici usvojila prijedlog Zaključka kojim se podupire realizaciju Projekta rekonstrukcije pojedinih dionica županijske ceste ŽC5167 na području općina Udbina i Donji Lapac, u Ličko - senjskoj županiji, u svrhu unaprjeđenja stanja kolnika i poboljšanja tehničkih karakteristika prometnice.

Naime, županijska cesta ukupne je duljine 27,4 km, od kojih je potrebno rekonstruirati dionice ukupne duljine 15,6 km, koje su trenutno u najlošijem stanju, a nalaze se na području općina Udbina i Donji Lapac.

Usvojenim zaključkom Vlada zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da, u skladu sa svojom nadležnosti i raspoloživim financijskim sredstvima te u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Ličko - senjske županije i društvom Hrvatske ceste d.o.o., osigura realizaciju Projekta rekonstrukcije dionica županijske ceste ŽC 5167, na području općina Udbina i Donji Lapac.

Ukupan iznos financijskih sredstava potrebnih za provedbu Projekta procijenjen je na 10 milijuna eura (bez PDV-a) i osiguran je u Financijskom planu društva HC d.o.o., a u slučaju viška planiranih financijskih sredstava za realizaciju Projekta, ostatak će biti uložen u obnovu kolnika, na preostalim dionicama.

Najave