Vlada RH: Usvojen prijedlog Zaključka kojim se prihvaća Izvještaj o radu Agencije za obalni linijski pomorski promet za 2022. godinu

Vlada je na današnjoj Sjednici usvojila prijedlog Zaključka, kojim se prihvaća Izvještaj o radu Agencije za obalni linijski pomorski promet, za 2022. godinu, a koje je prethodno prihvatilo Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 17. svibnja 2023. godine.

Izvještajem je obuhvaćeno cjelokupno poslovanje Agencije u 2022. godini, a osobito predmet poslovanja i zakonska regulativa istog, opći akti Agencije, ustrojstvo i tijela Agencije kao i rad Upravnog vijeća.

U odnosu na poslovanje, Izvještajem je zasebno razrađeno područje usluge javnog prijevoza kao usluge od općeg gospodarskog interesa s obvezom javne usluge, područje usluge javnog prijevoza bez obveze javne usluge i međunarodne linije te informatički sustav javnog prijevoza (SEOP – sustav evidencije otočnih prava i POSI – sustav prava osoba s invaliditetom), koji je Agencija uspostavila i u njenom je vlasništvu, a kojim se omogućava korištenje prava određenih kategorija putnika i vozila na povlašteni prijevoz, uplate u državni proračun Republike Hrvatske u 2022. godini, kao i kadrovska struktura Agencije u 2022. godini.

Pisane vijesti