Vlada RH: Odluka o prijenosu sredstava i usklađivanju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o prijenosu sredstava i usklađivanju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.
 
Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 25. studenog 2020. godine donio Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godine te Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka-Zagreb za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godine, čime je Vlada RH ovlaštena donijeti odluku temeljem koje će se neutrošena sredstva za rashode, izdatke, prihode i primitke, nakon što se društvo ARZ pripoji HAC-u, prenijeti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. radi usklađivanja Financijskog plana HAC-a za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.
 
Budući da je pripajanje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o. upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 31. prosinca 2020. godine, društvu Hrvatske autoceste d.o.o. prenose se sve stavke Financijskog plana Autoceste Rijeka-Zagreb za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu, osim stavaka koji se odnose na rashode, izdatke, prihode i primitke vezane uz međusobna potraživanja i obveze, a proizlaze iz pružanja usluge redovnog održavanja, naplate cestarine, nadzora i vođenja prometa koju su Hrvatske autoceste d.o.o. trebale pružati Autocesti Rijeka-Zagreb d.d..

Vijesti iz medija