Vlada RH: Donesene dvije odluke o davanju prethodnih suglasnosti društvu Jadrolinija za dugoročno kreditno zaduženje kod poslovnih banaka u svrhu financiranja kupnje dva brza putnička broda „Kata“ i „Danica“

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je Sjednici usvojila prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Jadrolinija, Rijeka za dugoročno kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, u svrhu financiranja kupnje brzog putničkog broda „Kata“, temeljem članka 117. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), a u vezi s člankom 59. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu („Narodne novine“, broj 149/23, dalje u tekstu: Zakon) te Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Jadrolinija, Rijeka za dugoročno kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, u svrhu financiranja kupnje brzog putničkog broda „Danica“.
 
Ovim dvjema odlukama daje se prethodna suglasnost tvrtki Jadrolinija d.o.o. iz Rijeke za kreditno zaduženje kod dvije banke. Prva suglasnost je za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, u iznosu 80% kupoprodajne cijene, odnosno oko 5,2 milijuna eura, u svrhu financiranja kupnje brzog putničkog broda „Danica“ te druge suglasnosti za kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., također u osamdeset postotnom iznosu kupoprodajne cijene, odnosno, oko 5,5 milijuna eura, u svrhu financiranja kupnje drugoga brzog putničkog broda „Kata“.
 
Kupnja dva brza putnička broda realizira se u skladu s Akcijskim planom obnove flote Jadrolinije d.o.o. do 2025. godine, Srednjeročnim planom poslovanja Jadrolinije d.o.o. za razdoblje 2023. - 2025. te Planom poslovanja Jadrolinije d.o.o..
 
Oba kredita otplatit će se kroz 10 godina, u četrdeset jednakih mjesečnih rata, uz kamatnu stopu od 4,03% fiksno s naknadnom za obradu zahtjeva u iznosu od 0,07% jednokratno, na ugovorene iznose kredita.

Odobrenje ovih kreditnih zaduženja, kao i same isplate oba kredita nisu uvjetovana davanjem jamstava Republike Hrvatske, a provedba predloženih odluka ne zahtjeva financijska sredstva iz državnog proračuna.

Pisane vijesti