Vlada RH: Donesena Uredba o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj Sjednici usvojila je prijedlog Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, temeljem članka 72. stavka 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 83/23, dalje u tekstu: Zakon), čime se propisuju vrste djelatnosti i visina minimalne nakade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.
 
Ovom Uredbom propisuju se vrste djelatnosti i visina minimalne naknadne za dozvole na pomorskom dobru.
 
Dozvola na pomorskom dobru upravni je akt, odnosno institut kojim se zamjenjuje dosadašnja koncesijska odobrenja i kojim se ovlašteniku daje vremenski ograničeno pravo na obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, dok se istovremeno ne ograničava, niti isključuje opća upotreba pomorskog dobra.
 
Dozvola na pomorskom dobru daje se temeljem javnog natječaja, na rok od dvije do pet godina, dok na lokacijama na pomorskom dobru koje su planirane Planom o upravljanju pomorskim dobrom, pojedine jedinice lokalne samouprave.
 
Početni iznos naknade za dozvole je značajno uvećan, budući da su naknade za koncesijska odobrenja bila neznatna u odnosu na prihode, koji su se ostvarivali temeljem djelatnosti, a datiraju još iz 2004. godine (primjer cijene koncesijskog odobrenja za jednu ležaljku bila je oko 40 kuna po ležaljci godišnje, dok se novom Uredbom predlaže početni minimalni iznos od 40 eura godišnje, po ležaljci).
 
Nadalje, očekuje se da će kroz postupke javnih natječaja na pojedinim lokacijama ponuđeni iznosi biti i znatno viši od početnih, koji su propisani ovom Uredbom, no Uredba također mora uzeti u obzir i one jedinice lokalne samouprave, koje su turistički manje atraktivne.
 
Također je važno napomenuti kako su prihodi ostvareni od dozvola namjenski prihodi, koje su jedinice lokalne samouprave, odnosno javne ustanove za zaštićena područja, dužna uložiti u pomorsko dobro, stoga će posljedično jedinice lokalne samouprave imati na raspolaganju znatno veća financijska sredstva za uređenje šetnica, plaža, potpornih zidova i infrastrukture za pristup plažama, za osobe smanjene pokretljivosti, ali i za uklanjanje nezakonitih nasipa i građevina, koje je obveza jedinicama lokalne samouprave određena novim Zakonom.
 
Kroz postupak javnog savjetovanja zaprimljen je veći broj primjedbi, koje su analizirane te su pojedini iznosi minimalne naknade na pomorskom dobru izmijenjeni, odnosno, umanjeni.

Pisane vijesti