Vlada RH: Usvojen Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja autocesta za 2019. godinu

Slika arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja autocesta za 2019. godinu.
 
Plan je usklađen s Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine, a koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 11. svibnja 2017. godine, te izmjenama i dopunama navedenog Programa koje su trenutno u fazi donošenja.
 
Planom građenja i održavanja autocesta za 2019. godinu predviđeno je građenje javnih cesta te izvanredno i redovno održavanje dionica pod upravljanjem društva Hrvatske autoceste d.o.o. u ukupnom iznosu od 627 milijuna kuna.
 
Glavnina radova i aktivnosti odvijat će se na autocesti A1 Bosiljevo – Split – Dubrovnik (dogradnja čvora Dugopolje / rekonstrukcija i dogradnja unutarnje i vanjske odvodnje na dionici Maslenica – Zadar), autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac (izgradnja zidova za zaštitu od buke / izgradnja i rekonstrukcija postojećih pratećih uslužnih objekata / aktivnosti vezane za projekt dogradnje treće trake zagrebačke obilaznice), autocesti A4 Zagreb – Goričan (rekonstrukcija spoja na granični prijelaz Goričan), autocesti A5 Beli Manastir – Osijek – granica BiH (početak radova na izgradnji trase autoceste od mosta Halasica do Belog Manastira duljine 16,7 km / nastavak započetih radova na izgradnji mosta Halasica, nadvožnjaka i putnih prijelaza na poddionici most Halasica – Beli Manastir / završetak radova na izgradnji mosta Sava kod Svilaja), autocesti A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva (aktivnosti projektiranja i provedbe upravnog postupka za I. fazu izgradnje obilaznice Novog Vinodolskog), autocesti A11 Zagreb – Sisak (završetak svih građevinskih radova na uređenju vanjskih recipijenata / aktivnosti projektiranja i provedbe upravnih postupaka za izgradnju nadvožnjaka preko Ranžirnog kolodvora), kao i na drugim projektima koji se odnose na obnovu postojećeg sustava naplate cestarine.

Najave