Vlada RH: Prijedlog Odluke o raspolaganju viskom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2021. godini

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o raspolaganju viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2021. godini.

Donesenom Odlukom utvrđuje se višak prihoda Instituta u 2020. godini u iznosu od 2,7 milijuna kuna, dok preneseni višak iz ranijih godina iznosi 5,5 milijuna kuna, što je ukupno 8,2 milijuna kuna.

Od ukupno navedenog iznosa 4,5 milijuna kuna raspoređuje se za materijalne rashode poslovanja (nastavak sustavne hidrografske izmjere akvatorija Srednjeg i Južnog Jadrana približne površine 380 km²), a 3,7 milijuna kuna za nabavu nefinancijske imovine (uspostava Hidrografskog informacijskog sustava - HIS).

Donošenje ove Odluke nema financijski učinak na Državni proračun Republike Hrvatske.Pisane vijesti