Vlada RH: Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, uvala Žnjan

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, uvala Žnjan.

Koncesija je dodijeljena trgovačkom društvu Žnjan d.o.o., na vremensko razdoblje od 40 godina, i to na površini od 218.322 m².
 
Visina stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 5,00 kuna po metru kvadratnom zauzete površine pomorskog dobra godišnje (cca. 1,1 milijun kuna godišnje) i povećavat će se nakon desete godine svakih 5 godina za 0,50 kuna po metru kvadratnom, a što će za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije ukupno iznositi 54,6 milijuna kuna.     
 
Sukladno donesenoj Odluci promjenjivi dio koncesijske naknade iznosi 3,30 posto prihoda. Nakon desete godine promjenjivi dio naknade za koncesiju iznosit će 5 posto prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru, odnosno 34,4 milijuna kuna tijekom trajanja koncesije.
 
Dodajmo kako je u pomorsko dobro Ovlaštenik koncesije dužan uložiti sveukupno 225,6 milijuna kuna, od čega 2,4 milijuna kuna u zaštitu okoliša koncesijskog područja.
 
Stavljanjem pomorskog dobra u funkciju povećat će se prihodi Državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne samouprave. Osim toga, osigurat će se dodatno zapošljavanje stalnih i sezonskih radnika te povećati kvaliteta ponude i usluge turistima i lokalnom stanovništvu.


Pisane vijesti