Vlada RH: Nacrt prijedloga zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU).      

Donošenje novog Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. jedan je od ključnih segmenata reforme pomorstva i unutarnje plovidbe koja ima za cilj razvoj održivog i učinkovitog prometa unutarnjim plovnim putovima kojima će se osigurati sigurnost plovidbe i revitalizacija unutarnjih plovnih putova u svrhu smanjenja negativnog utjecaja prometnog sektora na okoliš.

Ovim će se Zakonom uspostaviti suvremeni zakonski okvir usklađen s pravnom stečevinom Europske unije pri čemu će se ključne izmjene u odnosu na važeći Zakon odnositi na sigurnost plovidbe, zaštitu okoliša te unapređenje razvoja infrastrukture luka i vodnih putova.

Naglasak će biti stavljen i na unapređenje sustava stjecanja stručnih kvalifikacija posade u svrhu mobilnosti radne snage te razvoja brodarstva i obnove flote kroz dobivanje namjenske potpore usmjerene na energetsku učinkovitost, uvođenje alternativnih izvora energije i prilagodbu sadašnjim i budućim tržišnim zahtjevima.

Donošenje Zakona utjecat će i na smanjenje administrativnih opterećenja, u dijelu pojednostavljenja postupaka izdavanja elektroničkih isprava, ubrzavanja postupaka dobivanja istih, uz smanjenje troškova, a što će, u konačnici, pozitivno utjecati na poslovanje malih, srednjih i mikro poduzetnika.

Provedbom ovoga Zakona osigurat će se integracija sustava prometa unutarnjim plovnim putovima RH i EU, što će pridonijeti razvoju konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava kao jednog od ciljeva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Pisane vijesti