Vlada RH: Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU).                                                                                                   
 
Predloženi zakonski prijedlog jedan je od indikatora iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) koji se odnosi na razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava, a za što je predviđeno ukupno 5,5 milijardi kuna.  
 
Naime, u sklopu NPOO-a reforma pomorstva i unutarnje plovidbe ima za cilj potaknuti razvoj održivog i učinkovitog pomorskog prometa te time povećati sigurnost plovidbe, poboljšati prometnu povezanost otoka i unaprijediti lučku infrastrukturu u svrhu smanjenja negativnog utjecaja prometnog sektora na okoliš.
 
Novi Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu pritom je jedan od ključnih segmenata navedene reforme jer pridonosi zelenoj tranziciji, s konačnim ciljem očuvanja okoliša kao jedne od glavnih okosnica održivog modela rasta.
 
Zakonom se uvodi Centralni informatički sustav javnog linijskog pomorskog prijevoza koji omogućuje izdavanje putnih karata u digitalnom obliku i njihovo očitavanje prilikom ukrcaja na brod, kao i prijenos podataka u realnom vremenu za statističke i nadzorne potrebe Agencije za obalni linijski pomorski promet te za potrebe drugih tijela državne uprave, a od posebne će koristi biti turističkom sektoru prilikom planiranja i analize turističke sezone.
 
Osim toga, usklađuju se postupci javnog nadmetanja za obavljanje javne usluge na linijama od općeg gospodarskog interesa, kao i obavljanje javnog prijevoza na linijama bez obveze javne usluge. Ujedno se stvaraju i bolji uvjeti za ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz, posebice za prijevoz osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju te se istovremeno onemogućuje zloupotreba prava na besplatni i povlašteni prijevoz.
 
Također se potiče uvođenje novogradnji na linije u javnom linijskom prijevozu, kao i brodova s pogonom na alternativna goriva i izvore energije čime će se doprinijeti smanjenu stakleničkih plinova s brodova te podizanju kvalitete pružanja usluga u javnom linijskom pomorskom prijevozu.
 
Dodajmo kako je pravovremeno donošenje ovoga Zakona jedan od preduvjeta za povlačenje sredstava kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. S tim u vezi istaknimo kako se danas usvojeni prijedlog Zakona u Hrvatski sabor upućuje na donošenje po hitnom postupku.

Pisane vijesti