Potpisan ugovor vrijedan 99 milijuna kuna za unaprjeđenje šibenske prometne infrastrukture

Slika /slike/foto 2_20/32446-v.jpg
Ministar mora, prometa infrastrukture, Oleg Butković danas je boravio u Šibensko – kninskoj županiji, povodom obilaska novo-uređene državne ceste DC33 u Drnišu i potpisivanja više ugovora u svrhu unaprjeđenja i izgradnje prometne i lučke infrastrukture na području Grada Šibenika i Županije.

Službeni posjet ministar Oleg Butković započeo je posjetom Gradu Drnišu i susretom s gradonačelnikom, Josipom Begonjom, nakon čega su s predstavnicima Hrvatskih cesta d.d., kao nositeljem Projekta ukupne vrijednosti 15.456.676,19 kuna obišli novo-uređenu dionicu državne ceste, ukupne dužine 2.500 metara. Projektom je rekonstruirana cjelokupna kolnička i pješačka infrastruktura, sustav oborinske odvodnje te suprastruktura (DTK, TK-mreža i svjetlovodna mreža).

U nastavku boravka u Šibensko - kninskoj županiji ministar Oleg Butković susreo se sa županom, Goranom Paukom i gradonačelnikom Grada Šibenika, Željkom Burićem povodom svečanosti potpisivanja Ugovora za realizaciju projekta 'Povećanje integrirane mobilnosti na području Grada Šibenika – povećanje broja putnika u javnom prijevozu', ukupne vrijednosti 99.347.734,78 kuna, od čega su 73.786.670,83 kuna bespovratna europska sredstava.

Svečano potpisivanje Ugovora upriličeno je u šibenskoj tvrđravi Barone, u nazočnosti ministra regionalnog razvoja i fondova EU, Marka Pavića i ministra uprave, Ivana Malenice, a Ugovor su potpisali Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) i Goran Bulat, direktor tvrtke Gradski parking d.o.o. koja je nositelj projekta.

Posrijedi je sveobuhvatan integrirani projekt koji obuhvaća nekoliko aktivnosti i faza. Budući da je ujedno riječ o pilot projektu ovom prigodom želim zahvaliti i Ministarstvu regionalnog razvoja na razumijevanju i podršci, kao i Gradu Šibeniku koji je projekt pripremio.Danas ovdje potpisujemo i ugovore za unaprjeđenje lučke infrastrukture ukupne vrijednosti 14 milijuna kuna.“. - rekao je ministar Butković.

Projekt između ostalog obuhvaća izradu studijske dokumentacije za organizaciju i integraciju javnog prijevoza na području grada Šibenika te razvoj aplikacije zbog unaprjeđenja informiranosti korisnika i olakšavanja korištenja različitih usluga iz sektora prometa. Aplikacija će integrirati različite oblike prijevoza i informacije o istima, kao i omogućiti plaćanje karata u javnom prijevozu i na javnim parkiralištima na području grada Šibenika. Projektom je također predviđena i nabava 11 niskopodnih autobusa za potrebe održavanja javnog gradskog prijevoza na 7 linija, kao i nabava i postavljanje popratne opreme za uređenje 17 autobusnih stajališta (info- displayi). Projekt predviđa izgradnju i opremanje logističkog centra Poljana koji podrazumijeva izgradnju podzemne garaže, uređenje trga, nabavu i postavljanje urbane opreme te uređenje obodne prometnice.

Prethodno razdoblje bilo je zahtjevno za naše sugrađane s obzirom na opseg radova koji se odvijaju u našem gradu. Ovo je projekt koji će potpuno promijeniti lice Šibenika i značajno poboljšati infrastrukturni standard grada.“. - rekao je gradonačelnik Burić te zahvalio prisutnim ministrima kao i svojim suradnicima na angažmanu oko projekta.

Zahvalama se pridružio i direktor Gradskog parkinga Goran Bulat, dok je ravnatelj SAFU-a  Tomislav Petric kazao kako je u vrlo kratkom roku posredstvom SAFU-a u Šibenik stiglo 420 milijuna kuna te je ovo trinaesti ugovor koji se potpisuje za projekte s područja Šibenika.

Ministar regionalnog razvoja i fondova EU Marko Pavić pohvalio je viziju u razvoju grada, a najavio je i sljedeći korak – povezivanja otoka s gradom Šibenikom.Također istaknuo je da je iskoristivost europskih sredstava dosegnula razinu od visokih 87 posto.Ministar uprave, ujedno i Šibenčanin, Ivan Malenicaistaknuo je važnost suradnje ministarstava i lokalne uprave koja je ostvarena i u ovom projektu.

Ministar Butković dodijelio je danas na tvrđavi Barone i sredstva za projekte obnove luka i pomorskog dobra u općoj uporabi na području Šibensko – kninske županije. Ugovori su potpisani s ravnateljem Lučke uprave Šibensko - kninske županije, Željkom Dulibićem za projekte izgradnje luke otvorene za javni promet Šibenik – uvala Vrnaža, u visini iznosa od 4 milijuna kuna, projekt izgradnje i rekonstrukcije luke Prvić  - Šepurine, u visini iznosa od 4 milijuna kuna te projekt izgradnje luke otvorene za javni promet Bilice – uvala Stubalj, u visini iznosa od 5 milijuna kuna.

S načelnikom Općine Murter - Kornati, Tonijem Turčinovom i predstavnicima Grada Vodica potpisani su ugovori o sufinanciranju projekta Sanacije onečišćenja obale nastalih uslijed vremenskih nepogoda na lokaciji Podvrške u Murteru u iznosu od 600.000,00 kuna, odnosno za projekt Opločenje Degove rive - Prvić, u Prvić Šepurini, u iznosu od 400.000,00 kuna.

Najave