Održana treća nacionalna radionica „Upravljanje izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save – WACOM“

  • Slika /slike/foto 10_22/foto MMPI-WACOM 26-10_22/nsl MMPI-WACOM 25-10_22.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Nacionalna radionica u sklopu projekta „Upravljanje izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save - WACOM“ održana je 25. listopada u Slavonskome Brodu, u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koje je ujedno nositelj Projekta na razini Republike Hrvatske.

Treća po redu nacionalna radionica okupila je 30-ak sudionika, kojima je predstavljen niz mjera i strategija s ciljem unaprjeđenja prekograničnog, koordiniranog djelovanja te doprinosa što boljem zajedničkom odgovoru uključenih dionika na nacionalnoj i transnacionalnim razinama, u smislu upravljanja svim izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save. Radionica je također bila prigoda za analizu odgovora na izvanredne situacije u svakoj državi članici, što je jedan od ključnih izazova u sklopu projekta WACOM (Water Contingency Management).

Predstavnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Lana Deraković-Rakas u svom je pozdravnom govoru istaknula važnost Projekta za Ministarstvo te je nazočne sudionike upoznala s ciljem radionice, kao i važnošću kontinuiranog aktivnog sudjelovanja svih dionika Projekta.

Sudionici održane nacionalne radionice u sklopu tematske rasprave predstavili su niz mjera i strategija osmišljenih u okviru provedbe WACOM projekta, kojima partneri na nacionalnoj razini mogu ostvariti kvalitativno unaprjeđenje reagiranja u svim izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save, od slučajeva iznenadnih onečišćenja voda i poplava, do spremnosti na međusobnu suradnju s ciljem osiguravanja adekvatnog i pravovremenog odgovora na sve izazove.

Podsjetimo, projekt WACOM odobren je od strane EU INTERREG Danube Transnational Programme i sufinancira se sredstvima EU (ERDF i IPA II), u vrijednosti 11,78 milijuna kuna, a njegova realizacija započela je u srpnju 2020. godine i traje do 31. prosinca 2022. godine.

Partneri Projekta na nacionalnim razinama uz Republiku Hrvatsku su Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija i Republika Srbija, uz sudjelovanje pridruženih partnera iz zemalja sliva rijeke Save, dok je Projektni koordinator Sveučilište u Ljubljani (Univerza v Lubljani).

Prioritetan specifični projektni cilj projekta WACOM je „Poboljšanje pripremljenosti za upravljanje rizikom zagađenja okoliša“, čime se nastoji postići unaprjeđenje suradnje među ključnim partnerima i njihovim tijelima na nacionalnoj razini (ministarstva, administrativne razine nadležne za upravljanje vodama i riječnom plovidbom, zaštitu i spašavanje, istraživačke ustanove), uz zajednički rad na uspostavi postupaka potrebnih za pravovremenu aktivaciju protokola upravljanja, u svim izvanrednim događajima u slivu rijeke Save.

Pisane vijesti