Održan 9. sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save  

  • Slika /slike/foto 12_22/foto 9-SASTANAK-OS-SLIV RIJEKE SAVE 9-12_22/nsl 9-SASTANAK-OS-SLIV RIJEKE SAVE 9-12_22.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
9. sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save održao se u petak, 9. prosinca 2022. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu. Sastanak su organizirali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, nacionalna tijela nadležna za provedbu Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, te Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija).
 
Na sastanku, kojem su prisustvovali visoki predstavnici svih stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Slovenija i Republika Srbija) te predstavnici Crne Gore, partnerskih organizacija i promatrača u Savskoj komisiji, prezentirani su rezultati suradnje savskih država postignuti u provedbi Okvirnog sporazuma u proteklom trogodišnjem razdoblju u području planiranja upravljanja riječnim slivom, upravljanju rizicima od poplava kroz korištenje zajednički razvijenih informatičkih platformi za razmjenu informacija od značaja za cijeli sliv te obnovi plovidbe rijekom Savom.
 
Poseban naglasak sastanka stavljen je na upravljanje slivom rijeke Save, a razmatran je i prijedlog Drugog Plana upravljanja slivom rijeke Save koji odražava težnju država stranaka za održivim upravljanjem vodama na dobrobit ljudi i prirode u cijelom slivu rijeke Save.
 
Državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić izjavio je tijekom sastanka kako plovnost rijeke Save, i luke koje se nalaze uz nju, omogućavaju razvoj multimodalnog prometa i povezivanja na ostale prometne čvorove, dok je državni tajnik Ministarstva okoliša i prostornog uređenja Republike Slovenije Matej Skočir istaknuo današnji sastanak kao lijep primjer regionalne suradnje i dobre prakse koje se mogu prenijeti na globalni nivo. Pomoćnik ministra u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Željko Andrić izrazio je zahvalnost na organizaciji sastanka dodavši kako je suština same suradnje dovesti i do boljeg upravljanja i plovnim putem i slivom rijeke Save te da je cilj omogućiti da plovni put u potpunosti bude funkcionalan.
 
Izvršni tajnik Savske komisije Dragan Zeljko prezentirao je dosadašnje rezultate suradnje država ostvarene kroz suradnju u Savskoj komisiji te je istaknuo važnost odobrenja Drugog, ažuriranog, plana upravljanja slivom rijeke Save, kao i značajan napredak ostvaren u području upravljanjem rizicima od poplava kroz korištenje zajedničkog sustava za prognozu i upozoravanje na poplave na Savi. Također je istaknuo važnost daljnjeg zajedničkog rada na obnovi i razvoju plovidbe na Savi.
 
Sastanak je završio usvajanjem Deklaracije 9. sastanka stranaka koja pokazuje važnost regionalne suradnje u slivu rijeke Save, kao i u integriranom gospodarenju vodama, u obnovi i razvoju plovidbe te u međusektorskim pitanjama u slivu rijeke Save.

Pisane vijesti