Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu istog u razdoblju od 2023. do 2025. godine

Vlada je na današnjoj Sjednici usvojila prijedlog „Odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2025. godine“ te se zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, zajedno s nositeljima pojedinih mjera i aktivnosti za provedbu mjera i aktivnosti, u utvrđenim rokovima.

'Nacionalni plan razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine' srednjoročni je akt planiranja i relevantan strateški dokument, kojim će se omogućiti provedba mjera i aktivnosti u svrhu ostvarenja punog potencijala za prijelaz na čiste, nisko ugljične oblike prometovanja, čime će se ubrzati tranzicija prema nisko ugljičnom gospodarstvu te razviti sustav individualne mobilnosti temeljene na biciklističkom prometu.

Nacionalni plan podržava EU strateške ciljeve u području zelene i održive mobilnosti te ciljeve strategija u RH u području prometa, prostornog razvoja, turizma, zdravstva, sporta i zaštite okoliša te se istim utvrđuju dva posebna cilja, odnosno, povećanje korištenja bicikala u svakodnevnim putovanjima, kao prvi cilj te kao drugi cilj povećanje sigurnosti biciklista u prometu.

Za realizaciju Nacionalnog plana od 2023. do 2027. godine, odnosno, za realizaciju posebnih ciljeva osigurano je ukupno 166 milijuna eura, dok se ulaganja u biciklistički promet planiraju uvećati s trenutnih 3,20 na 8,87 eura po stanovniku godišnje, u razdoblju do 2027. godine, kada je u planu izgraditi dodatnih 657 kilometara biciklističke infrastrukture, na području Hrvatske.

U svrhu provedbe posebnih ciljeva Nacionalnog plana izrađen je Akcijski plan za razdoblje od 2023. do 2025. godine, kojim se za svaki pojedinačni cilj jasno definiraju provedbene mjere, uz utvrđene rokove i nositelje provedbe istih.

Akcijski plan sadrži šest mjera, za koje je osigurano 99,4 milijuna eura, kojima se planira osigurati financiranje značajnih ulaganja u infrastrukturu, uspostava dodatnih sustava javnih i teretnih bicikala, provođenje nacionalne kampanje za poticanje korištenja bicikala, provedba preventivnih i edukativnih aktivnosti u području sigurnosti biciklista u prometu na cestama, unaprjeđenje zakonodavnog okvira za sigurnost biciklista u cestovnom prometu te sanacija potencijalno opasnih dionica / lokacija s prijedlogom poboljšanja sigurnosti prometovanja biciklista.

Najave