Vlada RH: Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je 208. sjednici donijela Odluku o neprihvaćanju ponuda pristiglih temeljem obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno.
 
Vlada je na sjednici održanoj 26. ožujka 2020. godine donijela Odluku o neprihvaćanju ponuda pristiglih temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno  koja je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 7. travnja 2020. godine.
 
Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od dana 26. svibnja 2022. godine odluka je poništena i predmet je vraćen na ponovno odlučivanje te je, u skladu s presudom i izraženim mišljenjem Visokog upravnog suda RH, izrađen tekst ove odluke kojom Vlada ne prihvaća ponude pristigle temeljem Obavijesti, jer zaprimljene ponude ne ispunjavaju uvjete iz članka 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.
 
Davatelj koncesije je, uvidom u zaprimljene ponude, ocijenio kako niti jedna ponuda nije u skladu s gospodarskim značajem pomorskoga dobra koji je predmet natječaja te samim time i politikom gospodarskog razvitka iz razloga što je projekt izgradnje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma od osobitog značaja za Općinu Tisno, stoga je nužno njenom izgradnjom poboljšati vizuru mjesta, povećati turističku ponudu i osigurati nova radna mjesta.
 
Budući da dostavljene ponude ne ispunjavaju navedene zahtjeve i samim time nisu u skladu s gospodarskim značajem pomorskoga dobra koje je predmet natječaja, moguće je isključivo donijeti odluku kojom se zaprimljene ponude ne prihvaćaju.

Pisane vijesti