Vlada RH: donesena Odluka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova na uređenju kolnika skladišno - manipulativne površine vrijednosti preko 1,5 milijuna eura

Vlada je na današnjoj Sjednici donijela Odluku kojom se Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi u predmetu javne nabave: „Uređenje kolnika skladišno manipulativne površine na poziciji skladište 7“. Naime, Lučka uprava Rijeka je dopisom od 17. siječnja 2023. zatražila od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture suglasnost Vlade Republike Hrvatske za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi izvođača radova na uređenju kolnika skladišno manipulativne površine, u području uklonjenog skladišta 7, bečko pristanište u Luci Rijeka.

Na temelju rezultata Javnog nadmetanja objavljenog 3. kolovoza 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, Upravno vijeće LU Rijeka je na svojoj sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine, donijelo Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije između četiri pristigle ponude u predmetnom postupku javne nabave, temeljem koje je za izvođača radova odabran ponuditelj GP Krk d.d., za cijenu od 1.205.641,42 eura (bez PDV-a), odnosno 1.507.051,78 eura s uračunatim porezom na dodanu vrijednost.

Ugovorom će se osigurati izvođenje radova izgradnje nove kolničke konstrukcije te pripadajuće vodoopskrbne mreže i mreže oborinske odvodnje na području uklonjenog skladišta 7, a Projektom se stavlja u funkciju operativna površina za potrebe koncesionara i najave tereta, koji bi se servisirao na tom prostoru. Iako su infrastrukturni radovi planirani u 2022. godini, zbog pomaka u dinamici realizacije Ugovora isti su preneseni u financijski plan Lučke uprave Rijeka za 2023. godinu, dok je za izvršenje Ugovora određen krajnji rok od 150 dana, od dana uvođenja Izvođača u posao, odnosno, završetak radova očekuje se u 2023. godini.

Pisane vijesti