Vlada RH: donesena Odluka o davanju o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko - dalmatinske županije o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko - dalmatinske županije

Vlada je na današnjoj Sjednici na temelju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko - dalmatinske županije o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko - dalmatinske županije, koji je izradilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, donijela Odluku kojom se daje suglasnost na Odluku Županijske skupštine Splitsko - dalmatinske županije o dopuni iste.

Prijedlog o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko - dalmatinske županije donijela je Županijska skupština Splitsko - dalmatinske županije na sjednici održanoj 25. srpnja 2022. godine, kojom se luka Zenta, kao luka otvorena za javni promet lokalnog značaja, stavlja pod nadležnost Lučke uprave Splitsko - dalmatinske županije i utvrđuje se njezin obuhvat. Naime, područje luke Zenta obuhvaća istoimenu sportsku luku ukupne površine lučkog područja od 117.323,47 m² i kapaciteta do 800 komunalnih vezova, a tim područjem privremeno je upravljala Županijska lučka uprava Splitsko - dalmatinske županije do 30. prosinca 2022. godine.

Budući da je došlo do izmjene prostorno - planske dokumentacije, dosadašnjoj sportskoj luci Zenta promijenjena je namjena u luku otvorenu za javni promet te je Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Splitsko - dalmatinske županije luka Zenta razvrstana kao luka otvorena za javni promet lokalnog značaja, čime su se stvorili zakonski preduvjeti da se luka Zenta stavi pod punu nadležnost Županijske lučke uprave Splitsko - dalmatinske županije i time osigura dovršetak sanacije gatova i dodjela komunalnih vezova, na raspolaganje domicilnom stanovništvu.

Pisane vijesti