Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Osijek o sklapanju ugovora o javnoj nabavi za radove na izgradnji pristaništa za putničke brodove u Osijeku

Slika /slike/banski-dvori.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Osijek o sklapanju ugovora o javnoj nabavi za radove na izgradnji pristaništa za putničke brodove u Osijeku.
 
Donošenjem ove Odluke daje se suglasnost za sklapanje Ugovora sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke Sokol d.o.o., Vinkovci i Hidrogradnja d.o.o., Osijek.  Vrijednost ovog Ugovora iznosi cca 12,5 milijuna kuna (sa PDV-om).
 
Naime, Lučka uprava Osijek za potrebe pristajanja putničkih brodova u Osijeku trenutno koristi pristan koji je u privatnom vlasništvu restorana „Galija“.  
 
Obzirom da je za ovu godinu najavljeno dodatno povećanje broja putničkih brodova u osječkoj luci (80 brodova naspram 37 brodova tijekom prošle godine), Lučka uprava je kao javna ustanova nadležna za prihvat brodova ishodila sve potrebne dozvole za početak izgradnje novog putničkog pristaništa.
 
Početak radova na izgradnji pristaništa očekuje se odmah po potpisivanju Ugovora, tijekom rujna, a planirani završetak do kraja 2019. godine.

Stranica