Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o upravljanju, održavanju i rekonstrukciji graničnih cestovnih mostova

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen prijedlog Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o upravljanju, održavanju i rekonstrukciji graničnih cestovnih mostova.

Odlukom se prihvaća Nacrt Sporazuma, određuje izaslanstvo za vođenje pregovora te ovlašćuje resorni ministar da u ime Vlade RH potpiše Sporazum.

Riječ je, podsjetimo, o sljedećim graničnim cestovnim mostovima na Dunavu: Batina – Bezdan, Erdut – Bogojevo i Ilok – Bačka Palanka.

Kako bi promet preko ovih mostova bio što sigurniji, potrebno je osigurati kvalitetan sustav njihova upravljanja i održavanja, a što između ostalog uključuje redovne godišnje, izvanredne i glavne preglede.

Naime, u ovom trenutku između dvije države ne postoji sporazum koji uređuje pitanje obavljanja poslova vezanih uz upravljanje, održavanje i rekonstrukciju cestovnih mostova.

Sklapanjem ovog Sporazuma definirat će se pravni okvir unutar kojeg će se donijeti odgovarajući program održavanja mostova te utvrditi potreba za njihovom rekonstrukcijom.


Najave