Vlada RH: Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu DC31 u Velikoj Gorici

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu državne ceste DC31, k.č.br. 5458/4, površine 2.670 m2, zk.ul.br. 5921, u k.o. Velika Gorica, sukladno članku 5.stavku 2. Zakona o cestama (Narodne novine, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na javnoj cesti ili njezinom dijelu donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nakon što je resorno Ministarstvo razmotrilo zaprimljeni prijedlog, a kojeg je ispred upravitelja ceste dostavilo društvo Hrvatske ceste, utvrđena je opravdanost pokretanja postupka ukidanja statusa javnog dobra na nekretnini - cesti koje se nalaze u blizini navedene prometnice.

Naime, predmetna čestica, površine 2.670 m2 , u naravi ne predstavlja javnu - državnu cestu, odnosno ista nije potrebna za nesmetano upravljanje i održavanje državne ceste DC31, stoga se na istoj, sa svrhom rješavanja imovinsko - pravnih odnosa, ukida status javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste.


Najave