Vlada RH: Usvojen Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama.

Ovim se zakonskim rješenjem uređuje ograničavanje iznosa naknade za financiranje održavanja i građenja javnih cesta koja se iz državnog proračuna uplaćuje po litri naplaćene trošarine na energente u skladu s propisima o proračunu.

Istodobno, uređuje se isključivanje računovodstvenih odredbi iz Zakona o cestama dok se dijelovi ceste koji čine javnu cestu nadopunjuju građevinama koje služe za promet bicikala i kretanje pješaka.

Propisuje se i rok donošenja godišnjih planskih dokumenata cestogradnje upravitelja javnih cesta u Republici Hrvatskoj (rok određen za kraj I. kvartala tekuće godine za koju se donosi) te vrši usklađivanje sa Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade, čime se znatno olakšava korisnicima izvlaštenja (investitorima) prijevremeno stupanje u posjed izvlaštene nekretnine.

Zakonom se preciznije određuje i definicija “izvanrednog prijevoza“ pri čemu se Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane izuzimaju od ishodovanja dozvola za izvanredni prijevoz.

Također, omogućuje se postavljanje reklama na cestarinskim prolazima te uređuje oslobođenje od obveze plaćanja cestarine za vozila hitnih službi.

Ukida se i izuzeće od obveze plaćanja naknade za pravo služnosti i pravo građenja na javnoj cesti. Izbjegava se i mogućnost nezakonite državne potpore i diskriminacije poduzetnika na tržištu na način da će svi poduzetnici imati obvezu plaćanja naknade za osnivanje prava građenja i prava služnosti na javnoj cesti.

Nadalje, daje se zakonska osnova društvu Hrvatske autoceste da bez postupka javne nabave pruža usluge naplate cestarine Autocesti Rijeka - Zagreb  i održava njihove dionice autoceste.

Također, propisuje se mogućnost da se iz trošarine društva Hrvatske ceste raspodjele potrebna sredstva  za održavanje nerazvrstanih cesta brdsko-planinskih područja u zimskim uvjetima.

Zaključno, dopunjuju se prekršajne odredbe kako bi se novčanom kaznom kaznio vozač, koji je upravljao vozilom koje je sudjelovalo u prometu autocestom ili cestovnim objektom pod naplatom, a nije platio cestarinu.


Najave