Vlada usvojila Nacrte prijedloga Zakona o potvrđivanju akata Svjetske poštanske unije

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj 125. sjednici Vlade usvojen je paket nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju akata Svjetske poštanske unije.

Naime, Svjetska poštanska unija međunarodna je organizacija za suradnju svih dionika poštanskog sektora koji danas broji 192 države članice, dok je  Republika Hrvatska punopravna članica od 1992. godine. Temeljni akti Svjetske poštanske unije, kao i njihove izmjene i dopune, usvajaju se na Svjetskom poštanskom kongresu, gdje je na zadnjem takvom Kongresu, održanom 2016. godine u Istanbulu, prihvaćena Svjetska poštanske konvencija sa Završnim protokolom, Prvi dodatni protokol uz Opća pravila  Svjetske poštanske unije, Deveti dodatni protokol uz Ustav Svjetske poštanske unije i Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim protokolom.

Kako bi Republika Hrvatska postala strankom navedenih međunarodnih ugovora, a njihove odredbe stupile na snagu te postale dio unutarnjega pravnog poretka RH, usvojeno su sljedeća četiri zakona o potvrđivanju navedenih međunarodnih ugovora:
Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom, s Konačnim prijedloga Zakona;
Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije, s Konačnim prijedlogom Zakona;
Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Devetog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, s Konačnim prijedlogom Zakona;
Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim protokolom, s Konačnim prijedlogom Zakona.


Vijesti iz medija