Vlada RH: Usvojeno Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2017. godinu

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2017. godinu.

Izvješće obuhvaća djelatnost i ustrojstvo Agencije, izvješće o financijskom poslovanju Agencije, informacije o stanju sigurnosti i sigurnosnim pokazateljima željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj, pregled aktivnosti Agencije prema području nadležnosti, uključujući rad inspektora, aktivnosti nadzora te pregleda i audita sustava upravljanja sigurnošću kod upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika.

Također, uključuje i informacije o suradnji Agencije s tijelima nadležnim za sigurnost drugih zemalja članica Europske unije te Agencijom Europske unije za željeznice (ERA), poboljšanjima koja je Agencija provela nakon audita ERA-e te informacije o ostvarivanju načela javnosti rada Agencije.

Istaknimo kako je Agencija tijekom 2017. godine ukupno riješila 930 predmeta iz nadležnosti propisane Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.

Također, provedeni su vanjski auditi sustava upravljanja sigurnošću kod upravitelja infrastrukture  i željezničkih prijevoznika te auditi sustava subjekata nadležnih za održavanje, a čime je značajno unaprijeđen sustav upravljanja sigurnošću.

Izvješće bilježi i ukupno povećanje broja ozbiljnih nesreća u usporedbi sa 2016., s time da se najznačajnije povećanje odnosi na nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima (ŽCP) i nesreće koje su prouzročila željeznička vozila u pokretu (tijekom 2017. godine dogodilo se ukupno 20 ozbiljnih nesreća).

Dodajmo kako su sredstva za rad Agencije u Državnom proračunu za 2017. godinu osigurana u iznosu od 5.271.500 kuna. Izvršenje Financijskog plana Agencije do 31. prosinca 2017. godine ostvareno je pak u iznosu od 4.479.846 kuna.


Vijesti iz medija