OBRAZLOŽENJE - nacrta Uredbe o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu

Uredbom o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu utvrđuju se način i uvjeti usklađene dostave i razmjene podataka i dokumenata o pomorskom prometu jedinstvenim sučeljem, između broda i nadležnih tijela državne uprave, između tijela državne uprave međusobno, te međunarodne razmjene podataka i dokumenata s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i unapređenja kvalitete javnih usluga standardiziranjem i racionaliziranjem službenog postupka prijave po principu jednostruke dostave podataka.

Jedinstveno sučelje je skup informacijskih platformi odnosno rješenja na kojem se sve informacije prijavljuju samo jednom i kojim se osigurava usklađeno prikupljanje, pružanje i razmjena informacija među korisnicima jedinstvenog sučelja u službenom postupku prijave brodova u različitim područjima, poput lučkog, carinskog, sigurnosnog, zdravstvenog, granične kontrole i obrambenog, te koje se stavljaju na raspolaganje državama članicama.