Obrazloženje - Pravilniku o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge

uz Članak 1.

Istodobno sa stupanjem na snagu važećega Pravilnika, tehničkim uvjetima infrastrukture za izradu voznoga reda 2008./09. uvedene su ograničene brzine na željezničko-cestovnim prijelazima na državnim, županijskim i lokalnim cestama te na pješačkim prijelazima preko pruge u skladu s uvjetima preglednosti prema važećem Pravilniku, dok je primjena uvjeta preglednosti za željezničko-cestovne prijelaze na nerazvrstanim cestama člankom 29. odgođena do 31. prosinca 2013.

Zbog velikog broja željezničko-cestovnih prijelaza na nerazvrstanim cestama na kojima nije moguće uspostaviti uvjete preglednosti u skladu s važećim Pravilnikom, izmjenom članka 29. stavka 2. važećega Pravilnika predviđa se produljenje roka za ispunjavanje uvjeta do 31. prosinca 2017. U prethodnom razdoblju zbog ograničenih financijskih sredstava za predmetne radove, samo je mali dio željezničko-cestovnih prijelaza koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima osiguran uređajima ili ukinut i sveden na drugi željezničko-cestovni prijelaz.

Primjena propisanih uvjeta do 31. prosinca 2013. prouzročila bi velika smanjenja dopuštenih infrastrukturnih brzina na većem broju željezničkih pruga (uvođenje i međusobno spajanje ograničenih brzina od 5, 10 ili 20 km/h) i produženja voznih vremena vlakova na pojedinim relacijama od 30 do 120 minuta, čime bi se praktično stvorili uvjeti za prekid željezničkoga prometa na pojedinim željezničkim prugama, na kojima bi se najveća dopuštena brzina morala smanjiti na 20 do 30 km/h, uz dodatno uvođenje ograničenih brzina od 5 do 15 km/h. Produženjem roka omogućilo bi se da u narednom investicijskom ciklusu broj željezničko-cestovnih prijelaza koji ne udovoljavaju uvjetima prema važećem Pravilniku bude smanjen te da se u međuvremenu može nastaviti promet prema prihvatljivim uporabnim uvjetima na željezničkim prugama s većim brojem takvih prijelaza.

uz Članak 2.

U članku 30. važećega Pravilnika poziva se na dopuštene infrastrukturne brzine iz voznoga reda 2008./09., što je danas neprimjereno. Svi uvjeti u skladu s člankom 30. važećega Pravilnika primijenjeni su i u tehničkim uvjetima infrastrukture za izradu voznoga reda 2012./13., pa se u izmjeni članka 30. navode dopuštene infrastrukturne brzine iz voznoga reda 2012./13. umjesto iz voznoga reda 2008./09.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU:
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je javno internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom prijedloga Pravilnika o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge, koje je trajalo u vremenskom periodu od 14.lipnja do 29.lipnja 2012. U navedenom vremenskom razdoblju nismo zaprimili nijedno očitovanje zainteresirane javnosti.