Obrazloženje - Nacrt Pravilnika o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

U okviru svojih ovlasti utvrđenih Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i drugim propisima, inspektori za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu obavljaju inspekcijski nadzor nad primjenom Uredbe EZ 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu.

Prijedlogom Pravilnika o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu, a koji se donosi temeljem odredbe članka 33. Stavka 8. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga („ Narodne novine“ broj 71/14) propisuje se oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i značke inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu, način njihovog izdavanja, uporabe, te način vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama inspektora,kao i način i sadržaj vođenja očevidnika o izvršenim inspekcijskim pregledima.

Obrasci službene iskaznice, značke i očevidnika o izvršenim inspekcijskim pregledima inspektora za zaštitu prava putnika sadržani su u Dodacima 1a, 1b i Dodatku 2. Pravilnika i čine njegov sastavni dio.