Javno savjetovanje povodom prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača

29. veljače.
JAVNO SAVJETOVANJE

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA

U tijeku je internetsko javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača,na temelju članka 4.f stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, NN 48/05, NN 111/06, NN 63/08, NN 124/09NN 91/10).

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u cilju transparentnosti rada i uključivanja zainteresirane javnosti u postupke donošenja zakona,drugih propisa i akata  javno  objavljuje prijedlog gore navedenog Pravilnika, kako bi se sve zainteresirane osobe mogle svojim prijedlozima, kritikama i primjedbama uključiti u izradu.


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU:
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je javno internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača, na temelju članka 4.f stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, NN 48/05, NN111/06, NN 63/08, NN 124/09 i NN 91/10) , i to u vremenskom periodu od 29. veljače 2012. do 15. ožujka 2012. godine. U navedenom vremenskom razdoblju  nismo zaprimili nijedno očitovanje predstavnika zainteresirane javnosti.