OBRAZLOŽENJE

Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi se temeljem članka 16. stavka 3. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13), u daljnjem tekstu: Zakon.

Odredbama Zakona (članak 16. stavak 2.) određeno je da se sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije za sigurnost željezničkog prometa osiguravaju:
- iz naknada od djelatnosti Agencije
- iz naknada koju plaćaju željeznički prijevoznici po prijeđenom vlak kilometru, te
- iz naknada koji plaćaju upravitelji infrastrukture po kilometru kolosijeka kojima upravljaju

Navedenim Zakonom određeno je i da prihod koje Agencija ostvari od navedenih naknada predstavlja vlastiti prihod Agencije.

Nadalje, određeno je i da se sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije osiguravaju iz navedenih naknada od trenutka stupanja na snagu predloženog pravilnika (predviđeno 1.1.2014.), a do tada se sredstva osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Ako u slučaju gospodarskog poremećaja ili više sile Agencija ne bude u mogućnosti ostvarivati dostatna sredstva iz navedenih naknada, sredstva za obavljanje djelatnosti Agencije osiguravati će se u državnom proračunu Republike Hrvatske.