OBRAZLOŽENJE - na prijedlog Pravilnika o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe

Na temelju članka 209. stavak 3. i članka 244. stavak 3. alineja 11. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/07, 132/07, 51A/13) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe (.pdf).

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe („Narodne novine“ br. 80/00).

Pravilnikom se utvrđuje način i postupci obavljanja inspekcijskog nadzora nad:
- plovilima u pogledu njihove sposobnosti za plovidbu i pridržavanja pravila plovidbe
- lukama, pristaništima, sidrištima i zimovnicima
- tehničkim održavanjem vodnog puta i objekata sigurnosti plovidbe
- gradnjom na vodnom putu u pogledu utjecaja na plovidbu
- prijevozom putnika i stvari u pogledu zaštite ljudskih života i imovine
- poštivanjem pravila o prijevozu opasnih tereta i zaštitom od onečišćenja s plovila
 
Također su Pravilnikom propisani i stručna sprema, posebni ispiti i uvjeti koje mora ispunjavati inspektor sigurnosti plovidbe, kao i obrasci iskaznice i značke inspektora sigurnosti plovidbe.

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda usklađen je sa direktivama i uredbama Europske unije. Radi usklađenja Pravilnika sa navedenim Zakonom, a posebice sa već implementiranim tehničkim direktivama EU, bilo je potrebno izvršiti temeljitu preinaku važećeg Pravilnika prvenstveno na području inspekcijskog nadzora nad plovilima, posadom, hidrograđevinama, lukama i pristaništima itd. Obzirom je obim izmjena i dopuna predmetne materije znatan nužno je donijeti novi, sistematičniji i opširniji Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe.