Javna rasprava o Prijedlogu Pravilnika o poštanskim markama

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o Prijedlogu Pravilnika o poštanskim markama.

Pravilnik o poštanskim markama donosi ministar pomorstva, prometa i infrastrukture na prijedlog davatelja univerzalne usluge, HP – Hrvatske pošte d.d..

Ovim Pravilnikom uređuju se sljedeća najbitnija pitanja:
 • uvjeti i način izdavanja i uporabe poštanskih maraka
   
 • slučajevi u kojima se poštanske marke smatraju nevažećima
   
 • osnivanje, djelokrug i rad Povjerenstva za izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka Republike Hrvatske
   
 • utvrđivanje programa izdavanja prigodnih poštanskih maraka
   
 • druga pitanja u vezi s izdavanjem, prodajom, razmjenom, promidžbom i povlačenjem poštanskih maraka Republike Hrvatske

U svrhu što kvalitetnije pripreme Pravilnika o poštanskim markama te uključivanja stručne i opće javnosti u javnu raspravu, pozivamo sve zainteresirane da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s ovim Prijedlogom Pravilnika dostave ovome Ministarstvu najkasnije do petka, 5. srpnja 2013. godine, i to na adresu elektroničke pošte: postanske-marke@mppi.hr, putem telefaksa na broj: 01/619-66-62, ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.