OBRAZLOŽENJE - za donošenje Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju biciklističke infrastrukture na cestama

Opće odredbe
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju biciklističke infrastrukture na cestama je novi pravilnik, a obuhvaća uvjete za projektiranje i izgradnju biciklističke infrastrukture na cestama. Biciklističku infrastrukturu u smislu ovog pravilnika čine Biciklističke prometne površine (biciklističke trake i staze), prometna signalizacija i oprema, parkirališne površine i sustavi i spremišta za pohranu bicikala.

Razlozi zbog kojih se Pravilnik donosi
Izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 54/13) biciklistička infrastruktura je prepoznata kao dio cestovne infrastrukture te su ostvarene pretpostavke za donošenje provedbenih propisa kojima se uređuje projektiranje, građenje, rekonstrukcija i održavanje biciklističkih staza i biciklističkih traka, uključujući i način prometovanja i njihova označavanja prometnom signalizacijom. Sukladno navedenim izmjenama i dopunama Zakona o cestama donesen je Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (NN 91/13). U svrhu upotpunjavanja predviđenih propisa donosi se pravilnik kojim će se regulirati projektiranje i izgradnja biciklističke infrastrukture na cestama.

Pitanja koja se Pravilnikom rješavaju
Pravilnik uz određivanje biciklističke infrastrukture kroz propisivanje planiranja, projektiranja i građenje biciklističke infrastrukture pobliže uređuje vrste i definicije biciklističkih prometnih površina, izbor vrsta biciklističkih prometnih površina na osnovi brzine kretanja motornih vozila i vršnog prometa biciklista, dimenzioniranje biciklističkih prometnih površina, križanje biciklističke staze s drugim prometnim površinama, dimenzioniranje kolničke konstrukcije, postavljanje prometne signalizacije i opreme biciklističkih površina te parkirališne sustave i spremišta za pohranu bicikala.