OBRAZLOŽENJE - prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu s Konačnim prijedlogom Zakona

Zakon o zračnom prometu potrebno je hitno izmijeniti prije svega kako bi se osigurao kvalitetan i sustavan prijenos ovlasti za obavljanje zaštitnih pregleda na aerodromima na druge pravne osobe.

Uzevši u obzir složenost ovog procesa te utjecaj koje isti ima na sigurno odvijanje zračnog prometa i zaštitu civilnog zračnog prometa te činjenicu da je ovo prvi proces ove vrste koji se odvija u Republici Hrvatskoj, većina čimbenika nije na vrijeme uspjeli izvršiti sve pripremne radnje na način da se prijenos ovlasti može izvršiti na zahtijevani način. Financijske posljedice ovog prijenosa su također usporile planiranje i provedbu prijenosa ovlasti.

Produljenjem roka za prijenos ovlasti za obavljanje zaštitnih pregleda na aerodromima se također usklađujemo s standardnim kalendarom prema kojem se u zrakoplovstvu formira prometna i cjenovna politika te se time omogućava pravovremeno obavještavanje svih čimbenika kao i njihovo daljnje planiranje imajući u vidu novonastale okolnosti.

Nadalje, Zakon o zračnom prometu potrebno je izmijeniti na način da se u odredbama u dijelu nadležnosti Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo propiše ovlast za podnošenje optužnoga prijedloga u svojstvu ovlaštenoga tužitelja i izdavanje prekršajnog naloga za prekršaje iz područja civilnoga zrakoplovstva te mogućnost ukidanja rješenja odnosno drugog upravnog akta u slučajevima postupanja protivno primjenjivim propisima.

Radi potpune usklađenosti s Direktivom 2009/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2001. potrebno je izmijeniti članak o aerodromskim naknadama odnosno naknadama zračnih luka. Budući da piloti sportsko - rekreativnih zrakoplova nisu bili obuhvaćeni važećim Zakonom kao zrakoplovno osoblje, u tom smislu je potrebno izmijeniti odnosne odredbe Zakona.

U slučajevima postupanja suprotno primjenjivim propisima čime se ugrožava sigurnost zračnog prometa, potrebno je to predvidjeti kao razlog za privremeno ili trajno oduzimanje dozvola zrakoplovnog osoblja. Zakon je potrebno dopuniti i dodavanjem materijalno pravne odredbe o izvođenju padobranskih skokova kao i odgovarajuće prekršajne odredbe.

Slijedom navedenih potreba izmjena i dopuna Zakona, potrebno je odgovarajuće dodati i dvije nove definicije te u skladu s predloženim izmjenama Zakona izvršiti i nomotehničko usklađivanje.