Obrazloženje - Pravilniku o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste

uz članak 1. i 2.:

Djelatnosti Agencije za sigurnost željezničkog prometa određene su prvenstveno Zakonom o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa ("Narodne novine", br. 120/08) te Zakonom o sigurnosti u željezničkom prometu ("Narodne novine", br. 40107 i 61111). Navedeni Zakoni ne propisuju stvarnu nadležnost Agencije za obavljanje poslova vezano uz uspostavu, premještanje i zatvaranje željezničko-cestovnih i/ili pješačkih prijelaza preko pruge. Sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09.) propisano je da se stvarna nadležnost javnopravnih tijela određuje zakonom. Podzakonski propisi ne smiju imati sadržaj zakonodavnog značaja i ne smiju propisivati prava i obveze koje nisu sadržane u zakonu.

uz članak 3.:

Važećim Pravilnikom nije dopušteno otvaranje novih stalnih i privremenih željezničko-cestovnih prijelaza na željezničkim prugama od značaja za međunarodni promet. Ovom izmjenom, ali samo iznimno uz odobrenje nadležnog ministra, dopušta se otvaranje novih privremenih željezničko-cestovnih prijelaza na željezničkim prugama od značaja za međunarodni promet u slučaju kada je to nužno za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih građevina do čijeg gradilišta nije moguće na drugi način osigurati pristupni put.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU:
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je javno internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom prijedloga Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste, koje je trajalo u vremenskom periodu od 14.lipnja do 29. lipnja 2012. U navedenom vremenskom razdoblju nismo zaprimili nijedno očitovanje zainteresirane javnosti.