Program obnove putničke i izletničke flote za hrvatske privatne brodare – male poduzetnike

U cilju stvaranja uvjeta za poboljšanje kvalitete pomorske prometne povezanosti i proširene turističke ponude kroz organizirane izlete brodovima hrvatskih poduzetnika, vlasnika privatnih brodova, hrvatska je Vlada 7. travnja 2005. usvojila ovaj projekt.

Ciljevi programa su razvoj malog poduzetništva na obali i otocima, razvoj turizma kroz organizirane jednodnevne izlete i višednevna krstarenja uz očuvanje autentičnih tradicionalnih drvenih brodova (jedrenjaka), te povećanje zaposlenosti. Takvim poticanjem gradnje novih brodova u hrvatskim brodogradilištima omogućio bi se kvalitetniji, a naročito sigurniji prijevoz putnika. Brodovi bi se gradili u malim brodogradilištima koja do sada nisu primala državnu potporu, čime bi se revitalizirala tradicionalna mala brodogradilišta, posebice ona na otocima. Ovim se potporama male vrijednosti mali brodari poduzetnici kroz obnovu pripremaju za konkurenciju nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Model financiranja oslanja se na poticajna državna sredstva koja su planirana u državnom proračunu te se sufinanciraju radovi na izgradnji trupa broda do 10% visine ugovorene cijene vrijednosti trupa broda na temelju provedenog javnog natječaja. Vlada je na sjednici 5. svibnja 2006. donijela Zaključak kojim je prihvatila proširenje projekta te pored izgradnje omogućila i dodjelu državnih potpora u iznosu od 10% za rekonstrukciju putničke i izletničke flote.

Sredstva državne potpore se dodjeljuju za  putničke linijskih brodove do 100 GT (bruto tona) i izletničke brodove do 300 GT.  Nakon provedenog javnog natječaja u 2005. državna je potpora dodijeljena u iznosu od 2,27 milijuna kuna za izgradnju 10 brodova, a u 2006. godini potpora od oko 3 milijuna kuna, odnosno 1.787.226,39 kuna za gradnju 7 brodova i 1.171.620,77 kuna za rekonstrukciju 8 brodova.

Brodari su dužni po završetku gradnje brod upisati u Hrvatski upisnik brodova, brodar mora zapošljavati hrvatske pomorce te imati registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj, a brod ne bi smio promijeniti zastavu u razdoblju od najmanje 5 godina.

Brod Tirena - replika dubrovačkog galijuna Brod Tirena - replika dubrovačkog galijuna


2007. godina
Ministarstvo je za program obnove putničke i izletničke flote privatnih brodara osiguralo 1,8 milijuna kuna.

Financijske potpore za gradnju trupa plovila ostvarilo je 6 brodara (4 broda i 2 brodice), a vrijednost potpore je 1.387.894,55 kuna. Isto toliko ponuda odobreno je za rekonstrukciju postojećih plovila( 4 broda i 2 brodice) u vrijednosti 405.323,09 kuna.


2008. godina
Programom obnove putničke i izletničke flote u 2008. godini obuhvaćeno je 12 plovila, za što je osigurano 4.605.720,30 kuna.

Potporu u iznosu 15 posto iznosa gradnje trupa broda ostvarilo je 10 brodara, dok je za dva postojeća broda odobreno po 10 posto vrijednosti potrebne za njihovu rekonstrukciju. Iznos od 15 posto potpore stvareno je za gradnju trupa 8 brodova, jedne brodice i jedne motorne jahte, dok su potporu za rekonstrukciju dobili  jedna drvena jahta i jedan brod.2009.
U 2009. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za obnovu putničke i izletničke flote malih brodara izdvojilo je 3,2 milijuna kuna. Programom je obuhvaćeno ukupno 12 plovila, od čega je 10 potpora za gradnju trupa i 2 za rekonstrukciju plovila.


2010.
Vlada RH 4.lipnja 2010. donijela je Zaključak kojim je prihvaćen Program izgradnje i rekonstrukcije putničke i izletničke flote za potrebe hrvatskih privatnih brodara-malih poduzetnika za razdoblje 2010-2012. godine. Tijekom trogodišnjeg razdoblja za taj će program iz državnog proračuna biti ukupno izdvojeno 12 milijuna kuna.

Financiranje se oslanja na poticajna državna sredstva u visini 9 % cijene gradnje trupa i  9 % cijene rekonstrukcije postojećih brodova. Ukupna vrijednost proračunskih sredstava osiguranih na razdjelu Ministarstva za 2010. godinu iznosi 3.9 milijuna kuna.

Potporu za gradnju trupa plovila u 2010. godini ostvarilo je 8 brodara, a 3 brodara potpore će iskoristiti za rekonstrukciju postojećih plovila.


2011. godina
U 2011. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osiguralo 3,3, milijuna kuna državne potpore za obnovu putničke i izletničke flote. Nakon provedenog javnog natječaja, potpore za gradnju trupa broda ostvarilo je 11 privatnih brodara - malih poduzetnika.


2012. godina
Potpore za gradnju trupa i rekonstrukciju putničkih i izletničkih brodova u 2012.  godini ostvarilo je 14 privatnih brodara - malih poduzetnika.

Ukupna potpora male vrijednosti za 2012. godinu iznosi 3,9 milijuna kuna, od čega će se za 10 gradnji trupa izdvojiti 3,4 milijuna kuna, te oko 470 tisuća kuna za 4 rekonstrukcije postojećih plovila.